DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 AalborgDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.637.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 1.637.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Gammel Strandvej 5, st. tv. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 7 procent af middelværdien. Det indikerer at Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
1.816.833
Mere Info 
forel. vurd.
1.508.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
800.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
1.612.494
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.612.786
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,5 mio. kr (Skats foreløbige vurdering) til 1,8 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,64 mio. kr.

    Interval: 1,51 - 1,82 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    800.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg

Nedenfor gennemgås information om de fem uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.637.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 1,82 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 3.154 kr. månedligt.

Geomatic AVM
1.816.833 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Gammel Strandvej 5, st. tv er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 10 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 1.508.000 kr. og grunden er vurderet til 743.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om lejlighedens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
1.508.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er muligvis i den lave ende. Den er nemlig 7 procent lavere end vores dingestimat (1.637.528 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gammel Strandvej 5, st. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv i Aalborg er 800.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 95.700 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 7.000 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
800.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 51 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (1.637.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 9000 Aalborg.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 9000 Aalborg i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 9000 Aalborg ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 20.673 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 105 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 105 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg har et vægtet areal på 78 m². Hvis Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 78 m2 x 20,673 kr/m2 = 1.612.494 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 9000 Aalborg
1.612.494 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 1 procent lavere end vores dingestimat (1.637.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 105 Ejerlejligheder i 9000, Aalborg. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
!Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 9000 Aalborg

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 9000 Aalborg kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gammel Strandvej 5, st. tv. Der er p.t. 417 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 417 lejligheder, der p.t. er til salg i 9000 Aalborg.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 10,819 til 61,465 kr/m2, med et gennemsnit på 23,217 kr/m2 og en median på 21,765 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gammel Strandvej 5, st. tv, 9000 Aalborg svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 78 m2 x 21,765 kr/m2 x 0.95 = 1.612.786 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 9000 Aalborg) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 417 Ejerlejligheder til salg i 9000 Aalborg
1.612.786 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Gammel Strandvej 5, st. tv er på niveau med de 417 lejligheder, der p.t. er til salg i 9000 Aalborg. Vurderingen er dog stadig 1 procent lavere end vores dingestimat (1.637.000 kr).