DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Forbindelsesvejen 116, 9400 NørresundbyDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.910.000 kr

Villaens samlede vurdering 1.910.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Forbindelsesvejen 116. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 3 procent af middelværdien. Det indikerer at Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
1.941.536
Mere Info 
forel. vurd.
1.885.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
1.822.000
Mere Info 
Off. Vurdering
1.250.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
1.992.902
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.211.172
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og udbudspriser i postnummer er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Forbindelsesvejen 116 ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,8 mio. kr (Nordeas boligskøn) til 2,0 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,91 mio. kr.

    Interval: 1,82 - 1,99 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    1.250.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Forbindelsesvejen 116, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.910.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 1,94 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en lidt kedelig udvikling, med en AVM vurdering, der over de sidste godt 7 år gennemsnitlig er faldet 577 kr. månedligt.

Geomatic AVM
1.941.536 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Forbindelsesvejen 116 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 1 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 1.885.000 kr. og grunden er vurderet til 1.357.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
1.885.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (1.910.359 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Forbindelsesvejen 116. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Forbindelsesvejen 116. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 4 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige som vi har udvalgte vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 85/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (1.910.000 kr) på Forbindelsesvejen 116.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Forbindelsesvejen 116 i Nørresundby er 1.250.000 kr (år 2022). Grunden på 982 m2 er vurderet til 486.500 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 9.500 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.250.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 35 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (1.910.000 kr).
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9400 Nørresundby i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9400 Nørresundby ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2023) er 16.889 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 27 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 27 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby har et vægtet areal på 118 m². Hvis Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 118 m2 x 16,889 kr/m2 = 1.992.902 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 9400 Nørresundby
1.992.902 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 4 procent højere end vores dingestimat (1.910.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 27 Parcel-/rækkehuse i 9400, Nørresundby. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 9400 Nørresundby

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 9400 Nørresundby kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Forbindelsesvejen 116. Der er p.t. 64 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 64 villaer, der p.t. er til salg i 9400 Nørresundby.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 3,938 til 37,235 kr/m2, med et gennemsnit på 20,183 kr/m2 og en median på 19,725 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Forbindelsesvejen 116, 9400 Nørresundby svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 118 m2 x 19,725 kr/m2 x 0.95 = 2.211.172 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 9400 Nørresundby) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 64 Villaer til salg i 9400 Nørresundby
2.211.172 kr.
Note: Vurderingen er 15 procent højere end dingestimatet (1.910.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores estimat. Forskellen kan skyldes at villaen har en beliggenhed/herlighedsværdi/kvalitet under gennemsnittet af de 64 villaer, der p.t. er til salg i 9400 Nørresundby.