DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Kjellerupsgade 60B, 9560 HadsundDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.936.000 kr

Villaens samlede vurdering 1.936.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Kjellerupsgade 60B. Der er rimelig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 11 procent af middelværdien. Det tyder på at Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
1.723.255
Mere Info 
forel. vurd.
2.008.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.700.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.065.158
Mere Info 
Justeret RKR
1.507.649
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.186.132
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Kjellerupsgade 60B ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,7 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 2,2 mio. kr (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,94 mio. kr.

    Interval: 1,70 - 2,19 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.350.000 kr.

    19. april 2018

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Kjellerupsgade 60B, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.936.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 1,72 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 4.985 kr. månedligt.

Geomatic AVM
1.723.255 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Kjellerupsgade 60B er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 11 procent lavere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 2.008.000 kr. og grunden er vurderet til 248.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
2.008.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (1.936.509 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Kjellerupsgade 60B. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kjellerupsgade 60B. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Kjellerupsgade 60B i Hadsund er 1.700.000 kr (år 2022). Grunden på 3.996 m2 er vurderet til 276.500 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 4.200 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.700.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 12 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9560 Hadsund i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9560 Hadsund ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 7.402 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 24 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 24 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund har et vægtet areal på 279 m². Hvis Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 279 m2 x 7,402 kr/m2 = 2.065.158 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 9560 Hadsund
2.065.158 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 6 procent højere end vores dingestimat (1.936.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 24 Parcel-/rækkehuse i 9560, Hadsund. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 9560 Hadsund. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2018 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 19. april 2018, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.350.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
19. april 2018Alm. frit salg1.350.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 279 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Kjellerupsgade 60B ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9560 Hadsund (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 279 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2018 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2023, y: 1.507.649 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund var i andet kvartal 2018. Salgsprisen 1.350.000 kr. var 27 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 27 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 279 m2 x 7,402 kr/m2 x 0.73 = 1.507.649 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2018)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 9560 Hadsund
1.507.649 kr.
Note: Vurderingen er 22 procent lavere end vores dingestimat (1.936.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (1.350.000 kr) ved seneste salg andet kvartal 2018 af typen alm. frit salg har sandsynligvis været unaturlig lav. Salgsprisen ved seneste salg er under alle omstændigheder sandsynligvis ikke indikativ for villaens nuværende værdi.

Udbudspriser i 9560 Hadsund

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 9560 Hadsund kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Kjellerupsgade 60B. Der er p.t. 144 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 144 villaer, der p.t. er til salg i 9560 Hadsund.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 1,704 til 33,605 kr/m2, med et gennemsnit på 8,920 kr/m2 og en median på 8,248 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 279 m2 x 8,248 kr/m2 x 0.95 = 2.186.132 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 9560 Hadsund) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 144 Villaer til salg i 9560 Hadsund
2.186.132 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Kjellerupsgade 60B er på niveau med de 144 villaer, der p.t. er til salg i 9560 Hadsund. Vurderingen er dog stadig 12 procent højere end vores dingestimat (1.936.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.