DinGeo — i hele Danmark

Albertslund Boligselskab
Almennyttig boligforening

Albertslund Boligselskab (AB) Det sociale hjerte Det sociale hjerte er meget stort i AB. Her er vi stolte af at kunne bidrage til lokalmiljøet og kunne hjælpe med at løse problemstillinger i samfundet, for eksempel ved at aktivt at skabe flere elevpladser og praktikforløb i forbindelse med renoveringer af AB's boliger. Elevpladser kan give de enkelte elever bedre netværk, erfaring og motivation til videre arbejde, og så er ordningen samtidig en måde at udvise et større samfundsansvar, da elev- og praktikpladserne skaber nye ressourcer og muligheder i boligområderne. Udvikling og naboskab I Albertslund Boligselskab spiller frivilligt og beboerdemokratisk arbejde en stor rolle, og der er masser af spændende projekter og initiativer i de forskellige afdelinger: Beboeraktiviteter og bestyrelsesarbejde bidrager både til udvikling af boligområdet og en større følelse af naboskab, og så er det en måde at få medindflydelse som beboer. Om AB AB blev stiftet i 1944 og har i dag 2.200 boliger i Albertslund. Boligerne blev opført i perioden 1944-1994 og er kendetegnet ved lave bebyggelser, der ligger tæt på naturen. AB har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

Capellavænget 4889 - 9484 kr. 2620
Etagehusene 3927 - 9051 kr. 2620
Albertslund Vest 4942 - 9707 kr. 2620
Albertslund Syd 7143 - 9711 kr. 2620
Blommegården 5695 - 8102 kr. 2620
Oldbuen 5470 - 9440 kr. 2620
Rimbuen 5703 - 10845 kr. 2620
Albertslund Nord 5875 - 8131 kr. 2620
Rigelvænget 4876 - 9490 kr. 2620
Kirsebærgården 5919 - 9736 kr. 2620
Solhusene 3765 - 7137 kr. 2620
Troldnøddegården 5634 - 9548 kr. 2620
Eskebuen 5489 - 10391 kr. 2620
Miravænget 4889 - 9383 kr. 2620

datakilde: DanmarkBolig

Adresse:
Albertslund Boligselskab
Stationsparken 37 ,
2600 Glostrup

Telefon:
88180880

Webside:

Datakilde: DanmarkBolig.dk »
Mere info om lejeboliger »