DinGeo — i hele Danmark

Boligselskabet Fruehøjgaard
Almennyttig boligforening

Boligselskabet Fruehøjgaard er en almen boligorganisation, der opfører og udlejer almene ungdomsboliger og familieboliger. Boligselskabet Fruehøjgaard har i sit virke altid lagt stor vægt på princippet om medbestemmelse til lejerne, hvilket i dag giver sig udslag i et særdeles aktivt beboerdemokrati i boligselskabets mange afdelinger. Mål Vores mål er at bidrage til at dække boligbehovet i Herning Kommune ved at tilbyde borgere en god og tryg bolig. Visioner og værdier Vi ønsker at vores boligområder skal være velholdte og velfungerende, vi skal bidrage til at beboerne har ansvarsfølelse og engagement. Det skal være trygt at færdes i bebyggelserne, og vi skal indbyde til, at områderne kan være samlingssted for både formelle og uformelle netværk. Vores største aktiv er vores beboere, og derfor lægger vi i Boligselskabet Fruehøjgaard vægt på at samarbejde åbent, engageret og tolerant. Vi bestræber os på at imødekomme beboernes behov og give dem plads til at ytre sig. Vi forsøger at skabe tillid og troværdighed, så vi kan bidrage til gode og trygge omgivelser for vores beboere. Vi ønsker at virke med omtanke for både mennesker og miljø. Vi forsøger at tænke grønne tanker ind i såvel nybyggerier som renoveringer. Miljø og klima står højt på den politiske dagsorden – både herhjemme og globalt. En velovervejet, fremadstræbende miljøpolitik er blevet en forudsætning for, at vi kan blive ved med at klare os godt i en verden, hvor kampen konstant bliver hårdere. Samtidig er det vigtigt for os, at sørge for at vores beboere får tilstrækkeligt med viden og information til, at de føler sig trygge og taget hånd om. Derfor har vi fokus på kommunikationsindsatsen via breve, nyhedsbreve og hjemmesiden, og der bliver også i bestyrelsen arbejdet med kommunikation, dialog og samarbejde med både interne og eksterne partnere.

Du kan finde information om bl.a. venteliser på Boligselskabet Fruehøjgaards hjemmeside »Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

90104, Børglumparken 4805 - 6191 kr. 7400
90101, Fruehøj 3742 - 6772 kr. 7400
90102, Brændgårdsparken 3802 - 6608 kr. 7400
90107, Storgården 4207 - 5651 kr. 7400
90114, Hammerthor 5906 - 7083 kr. 7400
90122, Klosterparken 7237 - 7876 kr. 7400
90106, Søndergade 3974 - 8007 kr. 7400
90112, Dalgasparken 6116 - 8433 kr. 7400
90103, Vævergården 4623 - 6314 kr. 7400
90110, Aaparken 4947 - 6979 kr. 7400
90116, Rådhusstrikkeriet 6831 - 7843 kr. 7430

datakilde: DanmarkBolig

Adresse:
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2 ,
7400 Herning

Telefon:
76646600

Email:
post@fruehojgaard.dk

Webside:
http://www.fruehojgaard.dk

Datakilde: DanmarkBolig.dk »
Mere info om lejeboliger »