DinGeo — i hele Danmark

Vridsløselille Andelsboligforening
Almennyttig boligforening

Vridsløselille Andelsboligforening (VA) Energi og miljø I VA har vi i mange år arbejdet med energi og miljø. Vi arbejder for altid at finde nye, bedre løsninger, der gavner både miljøet og økonomien. Et eksempel kunne være nye isoleringsløsninger, der bidrager til et bedre klima, mindsker varmespild og samtidig giver lavere forbrugsudgifter for beboerne. Beboernes demokrati I VA lægger vi ligeledes stor vægt på inddragelse af beboerne og har været blandt de første i BO-VEST til at afprøve digitalt beboerdemokrati. Det er et tiltag, der er med til at udvikle det moderne beboerdemokrati og sikre, at endnu flere beboere kan deltage i det lokale demokrati. Frivillig i aktiviteter Der er generelt rig mulighed for at engagere sig i VA og i sin egen boligafdeling. Du kan deltage i beboerdemokratiet ved at blive en del af sin afdelingsbestyrelse og udvalg eller du kan som frivillig stå for aktiviteter, værksteder, projekter m.m. Om VA VA blev stiftet i 1947 og har i dag 4.800 boliger i Albertslund, Ishøj og Greve. Boligerne blev opført i perioden 1949-2016 og er kendetegnet ved deres meget forskelligartede arkitektur. VA har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges af beboerne på den årlige generalforsamling. 

Du kan finde information om bl.a. venteliser på Vridsløselille Andelsboligforenings hjemmeside »Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

4, Syd 6076 - 9837 kr. 2620
10, Hyldespjældet 4877 - 10771 kr. 2620
5, Kanalens Kvarter 4291 - 9724 kr. 2620
8, Bæk-og Fosgården 5099 - 8720 kr. 2620
9, Galgebakken 5245 - 10313 kr. 2620
6, Vest 4720 - 9299 kr. 2620
3, Banehegnet 3665 - 7187 kr. 2620
1, Toften 4376 - 6960 kr. 2620
Robinievej 7956 - 10280 kr. 2620
4, Række 7980 - 8849 kr. 2620
7, Blokland 4425 - 7877 kr. 2620
4, Nord 6217 - 6924 kr. 2620
2, Læhegnet og Nørreland 6399 - 6399 kr. 2620
12, Gadekæret 4856 - 9844 kr. 2635
15, Grønningen 4733 - 8993 kr. 2670
11, Askerød 3745 - 8815 kr. 2670

datakilde: DanmarkBolig

Adresse:
Vridsløselille Andelsboligforening
Stationsparken 37 ,
2600 Glostrup

Telefon:
88180880

Webside:
http://www.va-bolig.dk

Datakilde: DanmarkBolig.dk »
Mere info om lejeboliger »