DinGeo — i hele Danmark

Lejeboliger

At leje sin bolig er på mange måder bekymringsfrit. Mod et beløb hver måned får man tag over hovedet, uden at man skal bekymre sig om huller i taget eller vand i kælderen og boligprisernes gang op og ned påvirker ikke huslejen. På den anden side, er der ikke mulighed for at spare op i boligen, som er tilfældet ved fast ejendom, og dermed er der ikke en gevinst i vente ved stigende boligpriser. Derudover kan boligen heller ikke ændres efter eget behov og ønsker. DinGeo samler geodata på alle danske boliger, inklusiv lejeboliger. Med et adresseopslag på DinGeo kan du blive klogere på den lejebolig, der har din interesse.

Med cirka 1,4 millioner lejeboliger i Danmark udgør de halvdelen af alle boliger i landet og favner over alt fra kollegieværelser med fælles bad til penthouselejligheder og luksusvillaer. Langt de fleste af lejeboligerne er dog almindelige lejligheder i byerne. De almene boliger udgør specielt i byerne en meget stor andel af lejeboligerne. I 2019 udgjorde almene boliger 22 procent af den samlede boligmasse.

Lejeboliger i Danmark
I byerne udgør almene lejeboliger en meget stor andel af boligmassen. Mange af de almene lejeboliger fra 1930'erne, 40'erne og 50'erne er karakteristiske murstensbyggerier.

Værd at vide om lejeboliger

Omkostningsbestemt husleje

Afhængig af bygningens opførelsesår og renovering kan der være tale om to forskellige måder at beregne huslejen på:

Er bygningen opført før 1992, vil der være tale om omkostningsbestemt husleje og dermed ofte en ret attraktiv leje.

Er bygningen gennemrenoveret og totalt nyistandsat eller opført efter 1992, så kan huslejen fastsættes efter markedsbestemt leje, der er væsentligt højre.

Under ’ejendomsvurdering’ for den enkelte ejendom kan du se, hvad en lignende ejerbolig i samme postnummer vil koste og dermed beregne en lignende månedlig ydelse. [Billede af eksempelberegningside]

§11

Du kommer ikke uden om at læse hele lejekontrakten grundigt igennem. Mange af reglerne er fastsat ved lov, men der kan være specielle forhold ved den enkelte lejlighed. §11 i lejekontrakten er særlig vigtig, da der kan stå informationer om fx husdyr, rygeregler, udvidet vedligeholdelsespligt, huslejestigninger og begrænset lejeperiode samt forbud mod fremleje mm.

Du skal aldrig indbetale depositum eller forudbetalt husleje, før du har en underskrevet kontrakt fra udlejeren.

Til- og fraflytning

Ved indflytning er en grundig gennemgang af lejemålet og dets stand yderst vigtig. Alt fra gulv til loft skal gennemgås, og eventuelle fejl og mangler skal være indberettet til udlejer senest 14 dage efter indflytning. Det er en rigtig god ide at tage billeder som dokumentation. Sæt dig samtidig ind i dine vedligeholdelsesforpligtelser og overhold dem.

Ved fraflytning skal lejligheden selvfølgelig rengøres og ryddes. Mange steder skal det ske 14 dage før kontrakten ophører. Ved fraflytningen skal der holdes fraflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås. Efter 1. juli 2015 kan udlejer kun kræve, at lejemålet normalistandsættes, hvilket oftest vil sige, at der blot skal males.

Husorden

Selv uden en nedskrevet husorden er det vigtigste , at man viser hensyn til sine naboer. Husordenen er som udgangspunkt til for at sikre god ro og orden i ejendommen. Hvis der ikke er oplyst andet, så gælder lejelovens §79 a-c som husorden . Husordenen vil som oftest omfatte emner vedrørende fester og støj, husdyr, rygning, brug af fællesfaciliteter, sikring mod skimmelsvamp og adgang til fx et pulterrum.

Energimærke på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser energimærkedata. Boligkøbere kan sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.

Mere info om energimærket:
Energistyrelsen: EMOData-service
Energistyrelsen: sparenergi.dk
Bolius: Energimærkning af boliger
Bolius: Ny bolig: Hvorfor er varmeregningen så stor?