DinGeo — i hele Danmark

Stilart: Historicisme

Historicisme er en af de mest almindelige stilarter blandt bevaringsværdige bygninger. I Danmark blomstrede historicismen især i perioden 1850-1910 og specielt større offentlige bygninger opført i denne periode har stilen. Historicistiske bygninger er ofte pompøse bygninger, der gør brug af træk fra forskellige historiske stilarter. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se om en bygning er bevaringsværdig og med en stilart klassificeret som "Historicisme".

De historicistiske bygninger er ofte meget store. Man byggede facaden over et jernskelet, hvilket var en helt ny teknik. Når facaden først var færdig, kunne man så sætte elementer fra den stilart, man ville have, på den. Der udviklede sig en hel industri, der fremstillede færdiglavede elementer til bygninger.

Historicisme holdt for alvor sit indtog i Danmark i en periode med voldsomme nationale omvæltninger som indførelse af den første grundlov i 1849 og nederlaget i den anden slesvigske krig i 1864. Den historicistiske arkitketur resulterede i imposante bygninger, der hentede inspiration fra historien/antikken. Der er ofte tale om offentlige bygninger som rådhuse, hospitaler, skoler osv. De historicistiske bygninger skyder i perioden op overalt og bliver i mange tilfælde bestemmende for specielt provinsbyernes udvikling.

En underliggende bevæggrund for historicismen har været en demonstration af den borgerlige nationalstats historiske eksistensberettigelse. Mod 1800-tallets slutning, skabtes en særlig nordisk nationalromantik, som skulle underbygge nationalstatens påståede, tusindårige nordiske rødder. Et særkende ved den danske historicisme var den stigende interesse for det, der opfattedes som traditionelt danske materialer, blankt murværk, tømmer og granit.

Den gamle scene
Thorvaldsens Museum, der åbnede 18. sept. 1848. Et typisk eksempel på
Foto: Mahlum / Public domain

Mere info:
Kulturarvsstyrelsen: Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi
Realdania: Historicisme

Videon nedenfor viser eksempler på historicistiske bygninger i Danmark (udgivet af https://historiskehuse.dk/):