DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsskat

I 2024 kommer der helt nye regler for boligskatter i Danmark. Som et centralt element vil alle danske boligejere modtage nye (og mere retvisende) ejendomsvurderinger fra Skat. Boligejere og boligkøbere gør klogt i at holde øje med de nye vurderinger og de store ændringer på boligskatten, som har stor betydning for deres fremtidige ejerudgift og boligprisudviklingen. Med DinGeo kan du estimere din fremtidige boligskat, samt tjekke om du har penge til gode hos skat p.g.a. for høj boligskat i perioden 2011-2020.

De nye boligskatteregler medfører, at de gennemsnitlige boligskatter sænkes i 2024, men det gælder langt fra alle boligejere. Der er nemlig kæmpestore regionale variationer. Der er desuden den spidsfindighed, at nogle boligejere vil få en skatterabat fra 2024. Skatterabatten knytter sig dog ikke til boligen og den vil bortfalde for eventuelt nye ejere af boligen. Man skal desuden være opmærksom på at boligskatterne i fremtiden vil følge boligprisudviklingen og opdateres årligt med nye ejendomsvurderinger.

De boligejere, der i perioden 2011-2020 har betalt boligskat af en uretfærdig høj ejendomsvurdering kan se frem til en kompensation. Tilbagebetaling sker i takt med udsendelse af nye ejendomsvurderinger. I gennemsnit vil mere end hver anden boligejer udenfor Storkøbenhavn kunne se frem til tilbagebetaling af boligskatter. For mange vil det dreje sig om over 20.000 kr.

Boligskat
Det eneste sikre i livet er døden og skatterne. Og af alle skatter er boligskatten nok den mest forhadte. Med DinGeo kan du se om du er en af de boligejere, der får dine nye boligskatter serveret med et kødben, i form af kompensation for "forkerte ejendomsvurderinger".

Den offentlige ejendomsvurdering

Der opkræves i Danmark hvert år omkring 40 milliarder kroner i boligskatter. Et centralt kritikpunkt af boligskatten i Danmark har altid været værdisættelsen af jord og boliger. De seneste årtiers skandale med offentlige ejendomsvurderinger har vist, at det ikke er let.

Skandalen

Kvaliteten af ejendomsvurderingerne var blevet så dårlig, og kritikken så intens, at man i 2013 fuldstændig suspenderede de offentlige ejendomsvurderinger. Siden 2013 har opkrævning af ejendomsskatter i Danmark derfor været baseret på Skats 2011-vurdering. Det vil sige en vurdering der allerede i sit udgangspunkt var fejlbehæftet og uretfærdig.

Vurderingerne er naturligvis ikke blevet mere retfærdige med årene. Tværtimod har 2011-vurderingen været højest uretfærdig for landdistrikterne - Skat har således ignoreret de store regionale forskelle i boligprisudviklingen, der har været i Danmark siden 2011. I de områder hvor boligpriserne siden 2011 er faldet er der opkrævet for høje boligskatter.

De nye offentlige ejendomsvurderinger

I øjeblikket arbejder Skatteministeriet på at udvikle nye computerberegnede ejendomsvurderinger. IT-Systemet er i skrivende stund udskudt hele seks gange, men det må forventes at være færdig inden 2024 hvor en ny boligbeskatning skal træde i kraft. Da Skats nye ejendomsvurderingsprojekt gik i gang i 2015 lød vurderingen, at det ville koste 81,8 millioner, men udgiften er siden mere end 10-doblet og i dag vurderes prisen at ende på den anden side af en milliard. Forsinkelsen har desuden kostet skatteyderne 3-4 milliarder kroner i renteudgifter til de 715.000 boligejere, der venter på tilbagebetaling. Efter planen vil de første ejerboliger (parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder) blive vurderet med den nye computermodel fra 2020-21, og ejerne vil modtage besked i 2021(?). Det er uklart hvornår alle danske ejerboliger til have en vurdering.

Baseret på de nye offentlige ejendomsvurderinger vil det blive vurderet om boligejer har betalt for høje skatter i perioden 2011-2021 og hvor stor en kompensation hun skal have.

Med den nye boligskattereform i 2024 indføres der et såkaldt forsigtighedsprincip, der betyder, at boligejer kun skal betale ejendomsværdiskat og grundskyld af et beløb, der er 20 procent lavere end vurderingen. En skønsmargin på 20 pct. gælder også i forhold til klager, der kun godtages hvis vurderingen afviger med mere end 20 pct. i forhold til handelsværdien.

Klagesager vil blive behandlet af lokale vurderingsankenævn. I forbindelse med klager er der ikke ret til omkostningsgodtgørelse - tværtimod ændres gebyret for at rejse en klagesag fra de nugældende 500 til 1.000 kr.

Tilbagebetaling vil ske til nuværende såvel som til tidligere ejere. Tilbagebetalingen sker til den, der i første omgang har betalt skatten.

Frie ejendomsvurderinger

Mens vi venter på SKATs nye "korrekte ejendomsvurderinger", er der efterhånden udgivet flere fornuftige ejendomsvurderinger på nettet. Læs mere her ».

AVM vurderingen vist på DinGeo er et godt eksempel. AVM er baseret på flere hundrede geodata og finjusteres månedligt, således at vurderingerne løbende kommer tættere på de faktiske handelspriser. For nogle ejerboliger er kvalitet og/eller kvantitet af geodata ikke tilstrækkelig til at udregne præcise ejendomsvurderinger. AVM opgiver at vurdere disse boliger - Det er naturligvis en luksus den offentlige ejendomsvurdering ikke kan tillade sig.

Rammer ejendomsvurderinger plet
Rigsrevisionen leverede i 2013 en kritisk rapport om den offentlige ejendomsvurdering, hvori de blandt andet konstaterede, at SKATs 2011-vurdering af parcelhuse var ude af trit med de faktiske handelspriser for ca. 75 procent af husene. Vurderingernes træfsikkerhed var således langt fra tilfredsstillende.

Mere info:
Rigsrevisionen (2013): Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering
Skatteministeriet: Boligskat

Boligskat data på DinGeo

Med DinGeo kan du slå en ejerbolig op se nuværende boligskat, samt estimater for fremtidens boligskat. Der er desuden et tjek af Skats offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2011-2020. Har boligskatten været for høj, giver DinGeo dig et bud på hvor mange penge boligejeren kan vente at få tilbage i kompensation for "forkerte ejendomsvurderinger".


Menubar til adresseopslag
For at finde information om tilbagebetaling af boligskat på en given adresse skal du vælge "Boligskat" i undermenuen på en adresseopslagsside.

DinGeos analyse af "for meget betalt boligskat" er beskrevet nedenfor.

De Offentlige Ejendomsvurderinger

På adresseopslagssiden viser DinGeo de offentlige ejendomsvurderinger for 2011-2020.

DinGeo Historiske Ejendomsvurderinger

Dingeos historiske ejendomsvurderinger tager for langt størsteparten af danske ejerboliger, udgangspunkt i den nuværende AVM ejendomsvurdering (læs mere her»). For boliger, der mangler AVM er udgangspunktet tidligere salg på adressen. For de få resterende boliger er udgangspunktet de gennemsnitlige salgspriser i området og boligens vægtede areal. Udgangspunktet for den givne bolig er angivet på adresseopslagssiden.

For at føre den nuværende ejendomsvurdering (udgangspunktet) tilbage i tid benyttes realkreditrådets historiske gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler for det givne postnummer. Antagelsen er at prisudviklingen på den givne ejerbolig har fulgt den gennemsnitlige prisudvikling for den givne boligtype og postnummer.


Typeeksempler med skattevirkningerne af boligskatteforliget

Skatteministeriet har beregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler og aftalen om kompensation for typeeksempler. Der er udregnet fremtidig boligskat og kompensation for enfamiliehuse i alle landets 98 kommuner og for ejerlejligheder i de 15 kommuner med flest ejerlejligheder. Virkningerne er beregnet på baggrund af de nye boligskatteregler samt foreløbige ejendomsvurderinger og forudsætninger om den fremtidige boligprisudvikling. Tallene er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Endvidere vil der kunne findes andre eksempler inden for den enkelte kommune.Ansvarsfraskrivelse

DinGeo fraskriver sig ethvert ansvar. Vi understreger at udregningerne er baseret på offentlig tilgængelige geodata og de nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt på boligskattilbagebetalinger. Skats vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes.

Alle de usikkerheder der knytter sig til ejendomsvurderinger gælder naturligvis også for de historiske ejendomsvurderinger. For nogle postnumre og boligtyper mangler der desuden tilstrækkelig statitistiske data omkring salg til at udregne historiske ejendomsvurderinger.

Med DinGeo kan du tjekke om du skal have penge tilbage i boligskat
Et adresseopslag på DinGeo viser udvalgte geodata fra adressen, der sammenholdt giver en god indikation omkring sandsynlighed for, at boligejeren skal have penge tilbage i boligskat.

Mere info:
Skatteministeriet: nye-ejendomsvurderinger.dk
Bolius: Beskatning af ejerboliger
Moon Estates: Skattefritagne Parcelhusgrunde