DinGeo — i hele Danmark

Køge Fjernvarme
Fjernvarmeforsyning

Køge Fjernvarme er en del af Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS ejer Køge Kraftvarmeværk, der er et decentralt værk - idriftsat i 1986. Produktionskapaciteten på Køge Kraftvarmeværk er to træfyrede kedler, som bruger biomasse som brændsel eksempelvis træflis, slibestøv, savsmuld, olivenkerner etc. Køge Kraftvarmeværk har 22 medarbejdere.

Fra december 2013 startede Køge Kraftvarmeværk med at forsyne de nye kunder hos Køge Fjernvarme. Varmen fra Køge Kraftvarmeværk forsyner hele Køge Fjernvarmes system i takt med udbygningen af byens nye fjernvarmenet. Varmen er CO2-neutral, da Køge Kraftvarmeværk alene fyrer med biomasse. Biobrændslet er restprodukter fra Junckers Industrier A/S.

- Du kan finde mere information på forsyningens egen hjemmeside: http://www.koegefjernvarme.dk/ »

Fjernvarme pris

Køge Fjernvarme leverer varme med en megawatt-timepris på 655 kr. Det er en fornuftig pris tæt på landsgennemsnittet. Uoverskuelige og varierende afgifter/tariffer udgør ofte en stor del af varmeregnigen så Megawatt-timepriserne fortæller ikke den fulde historie. For at sammenligne fjernvarmeprisen hos Køge Fjernvarme med de ca 400 andre danske forsyninger er det bedre at kigge på den gennemsnitlige årlige varmeregning udregnet for to forskellige standardboliger af forsyningstilsynet:

  • Et standardhus på 130 m2 har forventelig årlig varmeregning 16.755 kr, hvilket er lidt højere end medianprisen 16.536 kr. og placerer Køge Fjernvarme på en #185 plads blandt alle danske fjernvarmeforsyninger.
  • En standardlejlighed på 75 m2 koster årligt 13.210 kr. at opvarme, hvilket er dyrere end medianprisen 13.102 kr. Prismæssigt placerer det Køge Fjernvarme på en lidt middelmådig #184 plads blandt landets ca. 400 fjernvarmeforsyningsselskaber.

Du kan se og sammenligne priser og andre informationer for alle de ca. 400 danske fjernvarmeforsyninger her »


Fjernvarme pris


    655 kr/MWh

   16.755 kr/år   #185

   13.210 kr/år   #184

Pris per Megawatt-time (MWh).

Årlig varmeudgift for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh.

En standardlejlighed på 75 m2 og et årligt varmeforbrug på 15 MWh.

Datakilde: Forsyningstilsynet (August 2023) »

Forsyningssområde


Køge Fjernvarme leverer fjernvarme i området markeret grønt  . Hvis du bor i området vil der oftest være tilslutningspligt. Varmeforsyningens adresse er markeret med ikon fjernvarme ikon.

Datakilde (fjernvarmepolygoner): Plandata.dk »

Med et DinGeo-adresseopslag kan du se om en given adresse kan modtage fjernvarme fra Køge Fjernvarme eller andre fjernvarmeforsyninger.

Du kan læse mere om DinGeos indsamling, brug og visning af fjernvarmedata her »Køge Fjernvarme


Stamoplysninger

Adresse:
Værftsvej 2, 4600 Køge

Telefon:
4364 4400

Email:
koegefjernvarme@veks.dk

Webside:
http://www.koegefjernvarme.dk/

Antal ansatte:
50 - 99

Virksomhedsoplysninger (CVR)

Cvr.nr.:
CVR - 69330428

Etableret:
6 sep. 1982

Kommune:
Køge kommune