Tåstrupgård - Omdannelsesområde

Antal indbyggere
1.587
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
66.4 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
26.7 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.62 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
77.3 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
54.2 %
Ghettokriterium: < 55 %


Tåstrupgård er en hård ghetto (omdannelsesområde).

Tåstrupgård er et mellemstort boligområde med 1.587 beboere, hvoraf 66.4 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (26.7 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 77.3 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.62 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Tåstrupgård er hård ghetto (der nu kaldes et omdannelsesområde). Det betyder at Tåstrupgård har opfyldt betingelserne for at være et parallelsamfund (tidligere benævnt et ghettoområde) igennem mindst fem år. Boligorganisation og kommune skal lave en udviklingsplan for Tåstrupgård for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på 40 procent inden 2030. Læs mere på sitet Danmarks Almene Boliger ».

Boligområdet

Tåstrupgård ligger i postnummer 2630 Taastrup og tilhører Høje Tåstrup Kommune.

Tåstrupgård består af tre almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er en hård ghetto (omdannelsesområde) ?

Der er p.t. 8 hårde ghettoområder i Danmark - Se hele ghettolisten.

Restriktioner for hårde ghettoer

Der gælder en række restriktioner for Tåstrupgård og andre omdannelsesområder. Boligorganisation og Høje Tåstrup Kommune skal lave en udviklingsplan for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på de 40 procent. De typiske løsninger er (1) nedrivning af almene familieboliger; (2) privat nybyggeri i boligområdet; (3) konvertering af familieboliger til ældre- og/eller ungdomsboliger; (4) salg af almene familieboliger til private udlejere.

Ved nedrivning, ombygning og konvertering vil familier blive genhuset et andet sted i kommunen (eller i en anden kommune efter aftale med boligorganisationen). Ved salg vil du blive genhuset i samme boligområde. Genhusningsbolig skal være i nogenlunde samme stand og størrelse.

Hvordan defineres hårde ghettoer?

Hårde ghettoer (omdannelsesområder) er de boligområder, der i 5 år i træk har været udpeget som parallelsamfund (tidligere kaldt ghetto-områder).

En ghetto (som f.eks. Tåstrupgård) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 50 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år
  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Boligafdeling 1903-3,Tåstrupgård
Den almene boligafdeling 1903-3,Tåstrupgård er en del af Tåstrupgård - Omdannelsesområde.
Foto: DanmarkBolig