DinGeo — i hele Danmark

Albertslund Lille Skole
Privatskole i Albertslund Kommune


Antal Elever
226
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,3%
Mere Info 
Udgift per elev
91.740 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
19.998 kr
Mere Info 

Albertslund Lille Skole


Adresse:
Albertslund Lille Skole
Herstedøster Skolevej 28,
2620 Albertslund

Institutionsnummer:
165011

Skoleleder:
Trine Nielsen

Telefon:
4345 1230

Email:
info@albertslundlilleskole.dk

Webside:
http://www.albertslundlilleskole.dk

Læs mere om skoledata »

Albertslund Lille Skole

Albertslund Lille Skole er en privatskole i Albertslund KommuneKaraktergennemsnit på Albertslund Lille Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Albertslund Lille Skole - - - - -
Albertslund Kommune 5.5 6.0 8.96.3 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Albertslund Lille Skole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Albertslund Lille Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Albertslund Lille Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Albertslund Lille Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Albertslund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Albertslund Lille Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 226 elever på Albertslund Lille Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Albertslund Lille Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Albertslund Lille Skole er en privatskole med 223 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Albertslund Lille Skole ligger i Albertslund Kommune, der årligt investerer 91,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Albertslund Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Albertslund Lille Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 19.998 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Albertslund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egelundskolen 3.523 | 0.0 | 453,316 kr. Se på kort
Vridsløselille Skole
ikke aktiv
- - -
Hyldagerskolen
ikke aktiv
- - -
  Albertslund Lille Skole - 0.0 | -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
ikke aktiv
- - -
Herstedøster Skole 3.603 | 0.0 | 449,968 kr. Se på kort
Herstedvester Skole 3.489 | 0.0 | 389,780 kr. Se på kort
Herstedlund Skole 3.749 | -1.0 | 299,748 kr. Se på kort
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - Se på kort

Kommunens 9 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »