DinGeo — i hele Danmark

Skovvangskolen
Folkeskole i Allerød Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Udgift per elev
80.841 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
37.602
Mere Info 
Boliger til salg
29
Mere Info 

Skovvangskolen


Adresse:
Skovvangskolen
Poppelvej 1 A,
3450 Allerød

Skoleleder:
Mads Ingvardsen

Telefon:
4813 3200

Email:
skovvangskolen@alleroed.dk

Webside:
http://www.skovvang-skolen.dk

Læs mere om skoledata »

Skovvangskolen

Skovvangskolen er en folkeskole i Allerød Kommune, der hører til skoledistriktet Lillevang Skole. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Allerød Kommune har såkaldte flydende skoledistrikter, hvilket betyder at skoledistrikterne kan tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole. Kommunen viser på deres hjemmeside hvilket skoledistrikt en adresse hører til her »

Skovvangskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Lillevang Skole. Du kan se alle Allerød Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeElevfravær på Skovvangskolen

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skovvangskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Skovvangskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 9 år oplevet årlige fald på ca. 0,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skovvangskolen i perioden 2009 - 2017.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovvangskolen er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovvangskolen ligger i Allerød Kommune, der årligt investerer 80,841 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 20. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Allerød Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skovvangskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Lillevang Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Skovvangskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 21 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 24.469 til 64.038 kr/m2, med et gennemsnit på 37.602 kr/m2 (median 36.267 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 21 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


29 boliger til salg

Med 29 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Lillevang Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Lillevang Skole her »

Grundskoler i Allerød Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Blovstrød Skole 3.701 | 0.4 | 654,093 kr. Se på kort
Kratbjergskolen afd. Engholm 3.534 | -0.1 | - Se på kort
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt 3.590 | -0.1 | - Se på kort
Lillerød Skole - 0.0 | - Se på kort
Lynge Skole 3.609 | 0.2 | - Se på kort
  Skovvangskolen - 0.0 | - Se på kort
Kratbjergskolen - - - Se på kort
Lillevang Skole 3.607 | - - Se på kort

Kommunens 8 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »