DinGeo — i hele Danmark

Brylle Skole
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
159
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
2,9
Mere Info 
Elevfravær
3,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
482.181 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
11.915
Mere Info 
Boliger til salg
16
Mere Info 

Brylle Skole

Brylle Skole
Brylle Skole i Assens Kommune.

Adresse:
Brylle Skole
Tobovej 43, Brylle,
5690 Tommerup

Institutionsnummer:
485001

Skoleleder:
Betina Bek Faaborg

Telefon:
6474 6575

Email:
brylleskole@assens.dk

Webside:
http://www.brylle-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Brylle Skole

Brylle Skole er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Brylle Skole.

I skoleåret 2019/2020 var der pr. 01.08. indmeldt 159 elever på Brylle Skole. Eleverne er fordelt i 7 klasser fra 0.klasse - 6. klasse. Vi er en rummelig skole med fokus på trivsel og et højt fagligt niveau. Vi ligger i landsbyen Brylle mellem Tommerup og Odense og har nogle fantastiske omgivelser til vores rådighed.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Brylle Skole

Brylle Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Brylle Skole. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Brylle Skole

! Trivsel   3.55

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Brylle Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Brylle Skole:

Den sociale trivsel på Brylle Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.95, hvilket er den 798 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Brylle Skole har en faglig trivsel 3.56, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 605. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brylle Skole har en score på 3.70, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 851. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brylle Skole har en lave score: 2.95, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1194. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Brylle Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Brylle Skole

Fravær 2020/21

Brylle Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,7 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Brylle Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Brylle Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 159 elever på Brylle Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Brylle Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Brylle Skole er en folkeskole med 143 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Brylle Skole ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Brylle Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet482.181 kr.

Forældrebetaling

Brylle Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brylle Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Brylle Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 13 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 8.507 til 25.493 kr/m2, med et gennemsnit på 11.915 kr/m2 (median 10.048 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 13 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


16 boliger til salg

Med 16 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Brylle Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Brylle Skole her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.0 | 410,608 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Strandmølleskolen - 0.0 | -
Peter Willemoesskolen 3.536 | -1.0 | 349,602 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Glamsbjergskolen - 1.0 | - Se på kort
Gummerup Skole - - - Se på kort
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.0 | -
Køng Idrætsfriskole - 0.0 | -
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Hårby Skole 3.733 | -1.0 | 426,127 kr. Se på kort
Friskolen i Jordløse - - -
  Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Tallerupskolen 3.674 | 0.0 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.0 | - Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -
Vissenbjerg Skole 3.596 | 0.0 | 455,415 kr. Se på kort
Aarupskolen 3.647 | 0.0 | 454,264 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »