DinGeo — i hele Danmark

Frøbjerg-Orte Friskole
Privatskole i Assens Kommune


Antal Elever
182
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
8.499 kr
Mere Info 

Frøbjerg-Orte Friskole


Adresse:
Frøbjerg-Orte Friskole
Orte Vejsmark 20,
5560 Aarup

Skoleleder:
Tina Blaabjerg

Telefon:
6445 1328

Email:
kontor@fofri.dk

Webside:
http://fofri.dk

Læs mere om skoledata »

Frøbjerg-Orte Friskole

Frøbjerg-Orte Friskole er en privatskole i Assens KommuneKaraktergennemsnit på Frøbjerg-Orte Friskole

Karaktergennemsnit i 2021   8.1

Frøbjerg-Orte Friskole havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.7 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Frøbjerg-Orte Friskole er desuden 0.6 højere end gennemsnittet i Assens Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Frøbjerg-Orte Friskole8.5 7.7 8.9 7.3 8.1
Assens Kommune 7.5 6.8 8.17.2 7.5
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Frøbjerg-Orte Friskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Frøbjerg-Orte Friskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Frøbjerg-Orte Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Frøbjerg-Orte Friskole er nummer 3 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Frøbjerg-Orte Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 182 elever på Frøbjerg-Orte Friskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Frøbjerg-Orte Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Frøbjerg-Orte Friskole er en privatskole med 186 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Frøbjerg-Orte Friskole ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Frøbjerg-Orte Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 8.499 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aarupskolen 3.647 | 0.4 | 454,264 kr. Se på kort
Peter Willemoesskolen 3.536 | 0.7 | 349,602 kr. Se på kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.1 | 410,608 kr. Se på kort
  Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.2 | -
Glamsbjergskolen - 0.3 | - Se på kort
Hårby Skole 3.733 | 0.7 | 426,127 kr. Se på kort
Køng Idrætsfriskole - -0.2 | -
Strandmølleskolen - 0.8 | -
Tallerupskolen 3.674 | 0.2 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.2 | - Se på kort
Vissenbjerg Skole 3.596 | -0.3 | 455,415 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Gummerup Skole - - - Se på kort
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »