DinGeo — i hele Danmark

Glamsbjergskolen
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
593
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,2%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.878
Mere Info 
Boliger til salg
57
Mere Info 

Glamsbjergskolen

Glamsbjergskolen
Glamsbjergskolen i Assens Kommune.

Adresse:
Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10,
5620 Glamsbjerg

Institutionsnummer:
433003

Skoleleder:
Mette Strægaard Runge

Telefon:
6474 7850

Email:
glamsbjergskolen@assens.dk

Webside:
http://www.glamsbjergskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Glamsbjergskolen

Glamsbjergskolen er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Glamsbjergskolen.

Glamsbjergskolen er centralt beliggende i Glamsbjerg, tæt på børnehave, 10.klassecenter, gymnasier og idrætshaller. Skolen har klasser fra 0. til 9. klasser. I menuen til venstre kan du se mere om fordelingen af eleverne i de forskellige klasser.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Glamsbjergskolen

Glamsbjergskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Glamsbjergskolen. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Glamsbjergskolen

Karaktergennemsnit i 2023   7.9

Glamsbjergskolen havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.9 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Glamsbjergskolen8.7 9.0 7.3 6.6 7.9
Assens Kommune 6.6 6.9 7.86.3 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Glamsbjergskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Glamsbjergskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Glamsbjergskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Glamsbjergskolen er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Assens Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevfravær på Glamsbjergskolen

! Fravær 2020/21

Glamsbjergskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Glamsbjergskolen hele 9,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Glamsbjergskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Glamsbjergskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 593 elever på Glamsbjergskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,1 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Glamsbjergskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Glamsbjergskolen er en folkeskole med 588 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Glamsbjergskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Glamsbjergskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Glamsbjergskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Glamsbjergskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 45 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.178 til 33.974 kr/m2, med et gennemsnit på 9.878 kr/m2 (median 7.957 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 45 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


57 boliger til salg

Med 57 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Glamsbjergskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Glamsbjergskolen her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.0 | 410,608 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Strandmølleskolen - 0.0 | -
Peter Willemoesskolen 3.536 | -1.0 | 349,602 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
  Glamsbjergskolen - 1.0 | - Se på kort
Gummerup Skole - - - Se på kort
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.0 | -
Køng Idrætsfriskole - 0.0 | -
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Hårby Skole 3.733 | -1.0 | 426,127 kr. Se på kort
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Tallerupskolen 3.674 | 0.0 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.0 | - Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -
Vissenbjerg Skole 3.596 | 0.0 | 455,415 kr. Se på kort
Aarupskolen 3.647 | 0.0 | 454,264 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »