DinGeo — i hele Danmark

Salbrovadskolen
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
116
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
379.579 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
7.394
Mere Info 
Boliger til salg
31
Mere Info 

Salbrovadskolen

Salbrovadskolen
Salbrovadskolen i Assens Kommune.

Adresse:
Salbrovadskolen
Salbrovad 28,
5610 Assens

Skoleleder:
Henrik Hansen

Telefon:
6474 7840

Email:
salbrovadskolen@assens.dk

Webside:
http://www.salbrovadskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Salbrovadskolen

Salbrovadskolen er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Salbrovadskolen.

Alle børn kan lære, hvis blot tryghed, rummelighed og faglighed går hånd i hånd. Vi er priviligerede med at være en mindre enhed, og vores klassestørrelse er ofte på under 20 elever. Det skaber tryghed, at alle kender hinanden, og hos os kan vi nå rundt om alle børn.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Salbrovadskolen

Salbrovadskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Salbrovadskolen. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Salbrovadskolen

Trivsel   3.64

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Salbrovadskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Salbrovadskolen:

Der er god social trivsel på Salbrovadskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.05, hvilket er den 443 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Salbrovadskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Salbrovadskolen har en faglig trivsel 3.59, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 830. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Salbrovadskolen har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 740. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Salbrovadskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.36, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 226. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Salbrovadskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Salbrovadskolen

! Fravær 2020/21

Salbrovadskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,4 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Salbrovadskolen hele 12,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Salbrovadskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Salbrovadskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 116 elever på Salbrovadskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Salbrovadskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Salbrovadskolen er en folkeskole med 114 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Salbrovadskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 379.579 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Salbrovadskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Salbrovadskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Salbrovadskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 24 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.382 til 15.406 kr/m2, med et gennemsnit på 7.394 kr/m2 (median 6.680 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 24 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


31 boliger til salg

Med 31 boliger til salg (26. november 2022) i skoledistrikt Salbrovadskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Salbrovadskolen her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aarupskolen 3.647 | 0.4 | 454,264 kr. Se på kort
Peter Willemoesskolen 3.536 | 0.7 | 349,602 kr. Se på kort
Ebberup Skole 3.495 | 0.1 | 410,608 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.2 | -
Glamsbjergskolen - 0.3 | - Se på kort
Hårby Skole 3.733 | 0.7 | 426,127 kr. Se på kort
Køng Idrætsfriskole - -0.2 | -
Strandmølleskolen - 0.8 | -
Tallerupskolen 3.674 | 0.2 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole - 0.2 | - Se på kort
Vissenbjerg Skole 3.596 | -0.3 | 455,415 kr. Se på kort
  Salbrovadskolen 3.641 | - 379,579 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Gummerup Skole - - - Se på kort
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.549 | - 482,181 kr. Se på kort
Verninge Skole 3.742 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »