DinGeo — i hele Danmark

Ballerup Ny Skole
Privatskole i Ballerup Kommune


Antal Elever
185
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
16.585 kr
Mere Info 

Ballerup Ny Skole


Adresse:
Ballerup Ny Skole
Tvendagervej 4,
2750 Ballerup

Institutionsnummer:
151018

Skoleleder:
Stine Linderod Larsen

Telefon:
2965 2351

Email:
kontoret@ballerupnyskole.dk

Webside:
http://www.ballerupnyskole.dk

Læs mere om skoledata »

Ballerup Ny Skole

Ballerup Ny Skole er en privatskole i Ballerup KommuneKaraktergennemsnit på Ballerup Ny Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ballerup Ny Skole - - - - -
Ballerup Kommune 6.8 7.1 8.66.9 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Ballerup Ny Skole har over de sidste fire år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Ballerup Ny Skole dækkende fire år fra 2016 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Ballerup Ny Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ballerup Ny Skole er nummer 10 blandt grundskolerne i Ballerup Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Ballerup Ny Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 185 elever på Ballerup Ny Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ballerup Ny Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ballerup Ny Skole er en privatskole med 182 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ballerup Ny Skole ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ballerup Ny Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 16.585 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Ballerup Kommune