DinGeo — i hele Danmark

Baltorpskolen - Rugvænget
Folkeskole i Ballerup Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
33.830
Mere Info 
Boliger til salg
52
Mere Info 

Baltorpskolen - Rugvænget


Adresse:
Baltorpskolen - Rugvænget
Rugvænget 10,
2750 Ballerup

Institutionsnummer:
151009

Skoleleder:
Henrik Langer Carlsen

Telefon:
4477 3370

Email:
baltorpskolen@balk.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Baltorpskolen - Rugvænget

Baltorpskolen - Rugvænget er en folkeskole i Ballerup Kommune, der hører til skoledistriktet Baltorpskolen. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Baltorpskolen - Rugvænget og det tilhørende skoledistrikt  : Baltorpskolen. Du kan se alle Ballerup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: fkgElevfravær på Baltorpskolen - Rugvænget

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Baltorpskolen - Rugvænget i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Baltorpskolen - Rugvænget. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 9 år oplevet årlige fald på ca. 0,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Baltorpskolen - Rugvænget i perioden 2009 - 2017.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Baltorpskolen - Rugvænget er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Baltorpskolen - Rugvænget ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Baltorpskolen - Rugvænget er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Baltorpskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Baltorpskolen - Rugvænget har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 20 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 19.705 til 59.833 kr/m2, med et gennemsnit på 33.830 kr/m2 (median 32.061 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 20 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


52 boliger til salg

Med 52 boliger til salg (19. juli 2024) i skoledistrikt Baltorpskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Baltorpskolen her »

Grundskoler i Ballerup Kommune