DinGeo — i hele Danmark

Hareskovens Lilleskole
Privatskole i Ballerup Kommune


Antal Elever
255
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,6%
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
26.628 kr
Mere Info 

Hareskovens Lilleskole


Adresse:
Hareskovens Lilleskole
Skovbovænget 124,
2750 Ballerup

Institutionsnummer:
151014

Skoleleder:
Charlotte Eriksen Winding

Telefon:
4498 8210

Email:
mail@hareskovenslilleskole.dk

Webside:
http://www.hareskovenslilleskole.dk

Læs mere om skoledata »

Hareskovens Lilleskole

Hareskovens Lilleskole er en privatskole i Ballerup KommuneKaraktergennemsnit på Hareskovens Lilleskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hareskovens Lilleskole - - - - -
Ballerup Kommune 6.8 7.1 8.66.9 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Hareskovens Lilleskole har over de sidste seks år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hareskovens Lilleskole dækkende seks år fra 2014 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hareskovens Lilleskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hareskovens Lilleskole er nummer 9 blandt grundskolerne i Ballerup Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Hareskovens Lilleskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 255 elever på Hareskovens Lilleskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hareskovens Lilleskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hareskovens Lilleskole er en privatskole med 241 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hareskovens Lilleskole ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hareskovens Lilleskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 26.628 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Hareskovens Lilleskole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Ballerup Kommune