DinGeo — i hele Danmark

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
Privatskole i Ballerup Kommune


Antal Elever
289
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,4%
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
19.597 kr
Mere Info 

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring


Adresse:
Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
Stokholtbuen 25,
2730 Herlev

Institutionsnummer:
151022

Skoleleder:
Jacob Klevin Nielsen

Telefon:
4484 9898

Email:
michaelskolen@mail.dk

Webside:
http://www.michaelskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring er en privatskole i Ballerup KommuneElevtal og Herkomst på Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 289 elever på Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring er en privatskole med 296 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 19.597 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Ballerup Kommune