DinGeo — i hele Danmark

Skovlunde Skole - Nord
Folkeskole i Ballerup Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
35.828
Mere Info 
Boliger til salg
68
Mere Info 

Skovlunde Skole - Nord


Adresse:
Skovlunde Skole - Nord
Lundebjerg 72,
2740 Skovlunde

Institutionsnummer:
151005

Skoleleder:
Martin Gredal

Telefon:
4477 3960

Email:
skovlundeskole@balk.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Skovlunde Skole - Nord

Skovlunde Skole - Nord er en folkeskole i Ballerup Kommune, der hører til skoledistriktet Skovlunde Skole. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Skovlunde Skole - Nord og det tilhørende skoledistrikt  : Skovlunde Skole. Du kan se alle Ballerup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: fkgElevfravær på Skovlunde Skole - Nord

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skovlunde Skole - Nord i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Skovlunde Skole - Nord. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 9 år oplevet årlige fald på ca. 3,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skovlunde Skole - Nord i perioden 2009 - 2017.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovlunde Skole - Nord er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovlunde Skole - Nord ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skovlunde Skole - Nord er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skovlunde Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Skovlunde Skole - Nord har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 24 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 18.756 til 69.257 kr/m2, med et gennemsnit på 35.828 kr/m2 (median 34.919 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 24 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


68 boliger til salg

Med 68 boliger til salg (19. juli 2024) i skoledistrikt Skovlunde Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skovlunde Skole her »

Grundskoler i Ballerup Kommune