DinGeo — i hele Danmark

Unge2-projektet
Folkeskole i Ballerup Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Udgift per elev
83.733 kr
Mere Info 

Unge2-projektet


Adresse:
Unge2-projektet
Malmparken 10,
2750 Ballerup

Institutionsnummer:
151024

Skoleleder:
Preben Møller

Telefon:
4477 3914

Email:
Unge2-projektet@balk.dk

Webside:
http://www.unge2-projektet.dk

Læs mere om skoledata »

Unge2-projektet

Unge2-projektet er en folkeskole i Ballerup KommuneElevfravær på Unge2-projektet

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Unge2-projektet i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 7 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 0 elever på Unge2-projektet. Elevtallet har over de sidste 7 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Unge2-projektet i perioden 2010 - 2016.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Unge2-projektet er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Unge2-projektet ligger i Ballerup Kommune, der årligt investerer 83,733 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ballerup Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Unge2-projektet er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Ballerup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Ballerup Kommune