DinGeo — i hele Danmark

Filskov Friskole
Privatskole i Billund Kommune


Antal Elever
130
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
80.208 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
8.997 kr
Mere Info 

Filskov Friskole


Adresse:
Filskov Friskole
Skolegyden 2,
7200 Grindsted

Institutionsnummer:
280388

Skoleleder:
Frank Arentoft

Telefon:
7534 8083

Email:
kontakt@filskovfriskole.dk

Webside:
http://www.filskovfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Filskov Friskole

Filskov Friskole er en privatskole i Billund KommuneKaraktergennemsnit på Filskov Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Filskov Friskole - - - - -
Billund Kommune 5.7 7.2 7.35.8 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Filskov Friskole har over de sidste seks år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Filskov Friskole dækkende seks år fra 2014 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Filskov Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Filskov Friskole er nummer 5 blandt grundskolerne i Billund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Filskov Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 130 elever på Filskov Friskole. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,4 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Filskov Friskole i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Filskov Friskole er en privatskole med 129 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Filskov Friskole ligger i Billund Kommune, der årligt investerer 80,208 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Billund Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Filskov Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 8.997 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Billund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
BillundSkolen 3.620 | 0.0 | 516,796 kr. Se på kort
  Filskov Friskole - 0.0 | -
The International School of Billund - - -
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - Se på kort
Lynghedeskolen 3.542 | - - Se på kort
Enggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Vorbasse Skole 3.608 | 0.0 | 440,550 kr. Se på kort
Søndermarkskolen
ikke aktiv
- - -
Filskov Skole
ikke aktiv
- - -
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Hejnsvig Skole 3.437 | 0.0 | 454,222 kr. Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - Se på kort
Sdr Omme Skole 3.738 | 0.0 | 426,959 kr. Se på kort
Grindsted Vestre Skole 3.604 | 0.0 | 465,188 kr. Se på kort
Grindsted Privatskole - 0.0 | -
Hestkær Friskole
ikke aktiv
- - -
10. Klasse Skolen
ikke aktiv
- - -

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »