DinGeo — i hele Danmark

Grindsted Privatskole
Privatskole i Billund Kommune


Antal Elever
198
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,9%
Mere Info 
Udgift per elev
80.208 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
13.606 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
10.646
Mere Info 
Boliger til salg
61
Mere Info 

Grindsted Privatskole


Adresse:
Grindsted Privatskole
Trehøjevej 10,
7200 Grindsted

Institutionsnummer:
565010

Skoleleder:
Annette Lundgaard

Telefon:
7532 0922

Email:
gp@grindsted-privatskole.dk

Webside:
http://www.grindsted-privatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Grindsted Privatskole

Grindsted Privatskole er en privatskole i Billund Kommune, der hører til skoledistriktet Vestre Skole. Billund Kommune har samlet information om folkeskoler og skoledistrikter på deres hjemmeside her ».

Grindsted Privatskole og det tilhørende skoledistrikt  : Vestre Skole. Du kan se alle Billund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Grindsted Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Grindsted Privatskole - - - - -
Billund Kommune 5.7 7.2 7.35.8 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Grindsted Privatskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Grindsted Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Grindsted Privatskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Grindsted Privatskole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Billund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Grindsted Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 198 elever på Grindsted Privatskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Grindsted Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Grindsted Privatskole er en privatskole med 193 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Grindsted Privatskole ligger i Billund Kommune, der årligt investerer 80,208 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Billund Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Grindsted Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 13.606 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Vestre Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Grindsted Privatskole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 47 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 0 til 18.118 kr/m2, med et gennemsnit på 10.646 kr/m2 (median 10.162 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 47 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


61 boliger til salg

Med 61 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Vestre Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Vestre Skole her »

Grundskoler i Billund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
BillundSkolen 3.620 | 0.0 | 516,796 kr. Se på kort
Filskov Friskole - 0.0 | -
The International School of Billund - - -
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - Se på kort
Lynghedeskolen 3.542 | - - Se på kort
Enggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Vorbasse Skole 3.608 | 0.0 | 440,550 kr. Se på kort
Søndermarkskolen
ikke aktiv
- - -
Filskov Skole
ikke aktiv
- - -
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Hejnsvig Skole 3.437 | 0.0 | 454,222 kr. Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - Se på kort
Sdr Omme Skole 3.738 | 0.0 | 426,959 kr. Se på kort
Grindsted Vestre Skole 3.604 | 0.0 | 465,188 kr. Se på kort
  Grindsted Privatskole - 0.0 | -
Hestkær Friskole
ikke aktiv
- - -
10. Klasse Skolen
ikke aktiv
- - -

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »