DinGeo — i hele Danmark

Lynghedeskolen, afdeling Søndre
Folkeskole i Billund Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Udgift per elev
80.208 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.270
Mere Info 
Boliger til salg
21
Mere Info 

Lynghedeskolen, afdeling Søndre


Adresse:
Lynghedeskolen, afdeling Søndre
Tinghusgade 3,
7200 Grindsted

Institutionsnummer:
565003

Skoleleder:
Dorthe Bønning Møller

Telefon:
7972 7729

Email:
sondreskole@billund.dk

Webside:
http://www.grindsted.skoleintra.dk

Læs mere om skoledata »

Lynghedeskolen, afdeling Søndre

Lynghedeskolen, afdeling Søndre er en folkeskole i Billund Kommune, der hører til skoledistriktet Søndre Skole. Billund Kommune har samlet information om folkeskoler og skoledistrikter på deres hjemmeside her ».

Lynghedeskolen, afdeling Søndre og det tilhørende skoledistrikt  : Søndre Skole. Du kan se alle Billund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Lynghedeskolen, afdeling Søndre

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Lynghedeskolen, afdeling Søndre i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 11 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Lynghedeskolen, afdeling Søndre. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 11 år oplevet årlige fald på ca. 0,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Lynghedeskolen, afdeling Søndre i perioden 2009 - 2019.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lynghedeskolen, afdeling Søndre er en folkeskole med 573 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lynghedeskolen, afdeling Søndre ligger i Billund Kommune, der årligt investerer 80,208 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Billund Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Lynghedeskolen, afdeling Søndre er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Søndre Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Lynghedeskolen, afdeling Søndre har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 17 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.050 til 23.561 kr/m2, med et gennemsnit på 12.270 kr/m2 (median 11.759 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 17 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


21 boliger til salg

Med 21 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Søndre Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Søndre Skole her »

Grundskoler i Billund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
BillundSkolen 3.620 | 0.0 | 516,796 kr. Se på kort
Filskov Friskole - 0.0 | -
The International School of Billund - - -
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - Se på kort
Lynghedeskolen 3.542 | - - Se på kort
Enggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Vorbasse Skole 3.608 | 0.0 | 440,550 kr. Se på kort
Søndermarkskolen
ikke aktiv
- - -
Filskov Skole
ikke aktiv
- - -
  Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
  Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Hejnsvig Skole 3.437 | 0.0 | 454,222 kr. Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - Se på kort
Sdr Omme Skole 3.738 | 0.0 | 426,959 kr. Se på kort
Grindsted Vestre Skole 3.604 | 0.0 | 465,188 kr. Se på kort
Grindsted Privatskole - 0.0 | -
Hestkær Friskole
ikke aktiv
- - -
10. Klasse Skolen
ikke aktiv
- - -

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »