DinGeo — i hele Danmark

Bornholms Frie Idrætsskole
Privatskole i Bornholms Regionskommune


Antal Elever
200
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,0%
Mere Info 
Udgift per elev
74.905 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
11.567 kr
Mere Info 

Bornholms Frie Idrætsskole


Adresse:
Bornholms Frie Idrætsskole
Nyker Hovedgade 5,
3700 Rønne

Institutionsnummer:
400037

Skoleleder:
Grethe Kofoed Svendsen

Telefon:
5693 0710

Email:
kontor@bfiskole.dk

Webside:
http://www.bfiskole.skoleporten.dk

Læs mere om skoledata »

Bornholms Frie Idrætsskole

Bornholms Frie Idrætsskole er en privatskole i Bornholms RegionskommuneKaraktergennemsnit på Bornholms Frie Idrætsskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bornholms Frie Idrætsskole - - - - -
Bornholms Regionskommune 5.9 7.6 8.36.2 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Bornholms Frie Idrætsskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Bornholms Frie Idrætsskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Bornholms Frie Idrætsskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Bornholms Frie Idrætsskole er nummer 6 blandt grundskolerne i Bornholms Regionskommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Bornholms Frie Idrætsskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 200 elever på Bornholms Frie Idrætsskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,3 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Bornholms Frie Idrætsskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bornholms Frie Idrætsskole er en privatskole med 199 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bornholms Frie Idrætsskole ligger i Bornholms Regionskommune, der årligt investerer 74,905 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 48. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Bornholms Regionskommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Bornholms Frie Idrætsskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 11.567 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Bornholms Regionskommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Rønneskolen, erhvervsklassen - - - Se på kort
Svaneke Friskole - - -
Kongeskærskolen 3.622 | 0.0 | - Se på kort
Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
ikke aktiv
- - -
Friskolen Østerlars - 0.0 | -
Svartingedal Skole 3.690 | - - Se på kort
Skole Nord, afdeling Klemensker
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen 3.638 | 1.0 | 394,697 kr. Se på kort
Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
ikke aktiv
- - -
Søndermarksskolen 3.400 | 0.0 | 404,397 kr. Se på kort
Rønneskolen, afdeling Østre - - - Se på kort
Aavangsskolen 3.527 | 0.0 | 371,404 kr. Se på kort
Rønne Privatskole - 0.0 | -
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole - 0.0 | -
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
ikke aktiv
- - -
Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
ikke aktiv
- - -
Davidskolen - 0.0 | -
10. klasseskolen - - - Se på kort
  Bornholms Frie Idrætsskole - 0.0 | -
Sydbornholms Privatskole - 0.0 | -
Skole Nord - - - Se på kort
Paradisbakkeskolen - - - Se på kort
Rønneskolen - - - Se på kort
Hans Rømer Skolen 3.649 | 0.0 | - Se på kort

Kommunens 25 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »