DinGeo — i hele Danmark

Svaneke Friskole
Privatskole i Bornholms Regionskommune


Antal Elever
201
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
74.905 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
12.909 kr
Mere Info 

Svaneke Friskole


Adresse:
Svaneke Friskole
Søndergade 31,
3740 Svaneke

Institutionsnummer:
280641

Skoleleder:
Thomas Garfort

Telefon:
5080 0585

Email:
post@svanekeskole.dk

Webside:
http://www.svanekefriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Svaneke Friskole

Svaneke Friskole er en privatskole i Bornholms RegionskommuneElevtal og Herkomst på Svaneke Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 6 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 201 elever på Svaneke Friskole. Elevtallet har over de sidste 6 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Svaneke Friskole i perioden 2016 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Svaneke Friskole er en privatskole med 198 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Svaneke Friskole ligger i Bornholms Regionskommune, der årligt investerer 74,905 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 48. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Bornholms Regionskommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Svaneke Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 12.909 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Bornholms Regionskommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Rønneskolen, erhvervsklassen - - - Se på kort
  Svaneke Friskole - - -
Kongeskærskolen 3.622 | 0.0 | - Se på kort
Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
ikke aktiv
- - -
Friskolen Østerlars - 0.0 | -
Svartingedal Skole 3.690 | - - Se på kort
Skole Nord, afdeling Klemensker
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen 3.638 | 1.0 | 394,697 kr. Se på kort
Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
ikke aktiv
- - -
Søndermarksskolen 3.400 | 0.0 | 404,397 kr. Se på kort
Rønneskolen, afdeling Østre - - - Se på kort
Aavangsskolen 3.527 | 0.0 | 371,404 kr. Se på kort
Rønne Privatskole - 0.0 | -
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole - 0.0 | -
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
ikke aktiv
- - -
Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
ikke aktiv
- - -
Davidskolen - 0.0 | -
10. klasseskolen - - - Se på kort
Bornholms Frie Idrætsskole - 0.0 | -
Sydbornholms Privatskole - 0.0 | -
Skole Nord - - - Se på kort
Paradisbakkeskolen - - - Se på kort
Rønneskolen - - - Se på kort
Hans Rømer Skolen 3.649 | 0.0 | - Se på kort

Kommunens 25 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »