DinGeo — i hele Danmark

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen
Folkeskole i Brøndby Kommune


Antal Elever
190
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
73,7%
Mere Info 
Udgift per elev
95.478 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
34.670
Mere Info 
Boliger til salg
85
Mere Info 

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen


Adresse:
Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen
Nykær 44,
2605 Brøndby

Institutionsnummer:
153013

Skoleleder:
Poul Henning Jørgensen

Telefon:
4328 2900

Email:
ucn@brondby.dk

Webside:
http://www.ucn10.dk

Læs mere om skoledata »

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen er en folkeskole i Brøndby Kommune, der hører til skoledistriktet Uddannelsecenter Nygård.

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Uddannelsecenter Nygård. Du kan se alle Brøndby Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen hele 14,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 73,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 190 elever på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen er en folkeskole med 247 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen ligger i Brøndby Kommune, der årligt investerer 95,478 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 7. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brøndby Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Uddannelsecenter Nygård skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 60 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 20.961 til 53.782 kr/m2, med et gennemsnit på 34.670 kr/m2 (median 34.053 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 60 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


85 boliger til salg

Med 85 boliger til salg (19. juli 2024) i skoledistrikt Uddannelsecenter Nygård er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Uddannelsecenter Nygård her »

Grundskoler i Brøndby Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Brøndby Strandskole - - - Se på kort
Brøndbyvester Skole - - - Se på kort
Lindelundsskolen - - - Se på kort
Nørregårdsskolen - - - Se på kort
Tjørnehøjskolen - - - Se på kort
Langbjergskolen - - - Se på kort
Søholtskolen - - - Se på kort
  Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen - - - Se på kort
Brøndbyøster Skole 3.528 | 0.0 | 357,557 kr. Se på kort
Brøndbyvester Skole 3.544 | -1.0 | 460,950 kr. Se på kort
Brøndby Strand Skole 3.606 | 1.0 | 330,853 kr. Se på kort
Park Allé Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 12 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »