DinGeo — i hele Danmark

Hedegårdsskolen
Folkeskole i Brønderslev Kommune


Antal Elever
779
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,0%
Mere Info 
Udgift per elev
69.966 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
376.490 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
8.944
Mere Info 
Boliger til salg
151
Mere Info 

Hedegårdsskolen

Hedegårdsskolen
Hedegårdsskolen i Brønderslev Kommune.

Adresse:
Hedegårdsskolen
Nordens Alle 56,
9700 Brønderslev

Institutionsnummer:
805014

Skoleleder:
Christian Bak

Telefon:
9945 4858

Email:
heskolen@99454545.dk

Webside:
http://www.hedegaardsskolen-thiseskole.dk

Læs mere om skoledata »

Hedegårdsskolen

Hedegårdsskolen er en folkeskole i Brønderslev Kommune, der hører til skoledistriktet Brønderslev Nord. Der er 2 andre skoler i distriktet:

I Brønderslev er der 4 skoledistrikter, der hver består af nogle undervisningssteder.

Hedegårdsskolen hører under Brønderslev Nord. Du kan finde mere information på vores side for Brønderslev Nord.

Hedegårdsskolen er bygget i 1976 og har i dag ca. 800 elever fordelt på 0.-10. kl. Skolen er tresporet med et elevtal på mellem 20-28 i klasserne.Fagligheden er i højsædet, men der er også plads til masser af praktisk-musiske aktiviteter, ligesom skolen har et højt niveau på de fysiske udfoldelser med bl.a. deltagelse i sportsstævner.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hedegårdsskolen

Hedegårdsskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Brønderslev Nord. Du kan se alle Brønderslev Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: fkgTrivsel på Hedegårdsskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hedegårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hedegårdsskolen:

Der er god social trivsel på Hedegårdsskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.07, hvilket er den 370 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hedegårdsskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hedegårdsskolen har en faglig trivsel 3.74, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 238. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hedegårdsskolen scorer fint på ro og orden 3.87, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 296. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hedegårdsskolen har en gennemsnitlig score: 3.18, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 634. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hedegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hedegårdsskolen

Fravær 2020/21

Hedegårdsskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hedegårdsskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Hedegårdsskolen er en folkeskole med 787 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hedegårdsskolen ligger i Brønderslev Kommune, der årligt investerer 69,966 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 29. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brønderslev Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 376.490 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Hedegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brønderslev Nord skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hedegårdsskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 90 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.330 til 20.329 kr/m2, med et gennemsnit på 8.944 kr/m2 (median 8.389 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 90 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


151 boliger til salg

Med 151 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Brønderslev Nord er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Brønderslev Nord her »

Grundskoler i Brønderslev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nørreådal Friskole - - -
Agersted Friskole - - -
Brønderslev Nord - - - Se på kort
Brønderslev Syd - - - Se på kort
Hjallerup - - - Se på kort
Dronninglund - - - Se på kort
Serritslev Skole
ikke aktiv
- - -
Skolegades Skole 3.828 | 0.0 | 397,144 kr. Se på kort
Søndergades Skole 3.659 | 0.0 | 442,109 kr. Se på kort
Thise Skole 3.825 | - 412,167 kr. Se på kort
Toftegårdsskolen 3.564 | - 412,151 kr. Se på kort
Øster Brønderslev Centralskole 3.653 | - 454,952 kr. Se på kort
  Hedegårdsskolen 3.685 | 0.0 | 376,490 kr. Se på kort
Tolstrup-Stenum Friskole - 0.0 | -
Brønderslev Heldagsskole 3.202 | - - Se på kort
Agersted Skole
ikke aktiv
- - -
Asaa Skole 3.639 | - 433,272 kr. Se på kort
Dronninglund Skole 3.537 | 0.0 | 452,837 kr. Se på kort
Flauenskjold Skole 3.688 | - 433,554 kr. Se på kort
Klokkerholm Skole 3.662 | 0.0 | 437,105 kr. Se på kort
Hjallerup Skole 3.707 | 0.0 | 494,417 kr. Se på kort
Dronninglund Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 22 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »