DinGeo — i hele Danmark

Dragør Skole
Folkeskole i Dragør Kommune


Antal Elever
468
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,1%
Mere Info 
Udgift per elev
53.239 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
648.944 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
50.429
Mere Info 
Boliger til salg
37
Mere Info 

Dragør Skole


Adresse:
Dragør Skole
Hartkornsvej 30,
2791 Dragør

Institutionsnummer:
280187

Skoleleder:
Claus Dyremose

Telefon:
3289 0430

Email:
dragoerskole@dragoer.dk

Webside:
http://www.dragoerskole.dk

Læs mere om skoledata »

Dragør Skole

Dragør Skole er en folkeskole i Dragør Kommune, der hører til skoledistriktet Dragør Skole Syd.

Dragør Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Dragør Skole Syd. Du kan se alle Dragør Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Dragør Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.5

Dragør Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 0.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Dragør Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Dragør Skole6.8 7.5 9.0 6.6 7.5
Dragør Kommune 6.6 8.0 9.16.9 7.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Dragør Skole har over de sidste ni år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Dragør Skole dækkende ni år fra 2015 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Dragør Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Dragør Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Dragør Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Dragør Skole

Trivsel   3.67

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Dragør Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Dragør Skole:

Den sociale trivsel på Dragør Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.00, hvilket er den 607 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Dragør Skole har en faglig trivsel 3.73, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 247. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dragør Skole har en score på 3.80, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 530. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dragør Skole har en gennemsnitlig score: 3.23, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 478. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Dragør Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Dragør Skole

! Fravær 2020/21

Dragør Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,5 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Dragør Skole hele 13,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Dragør Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Dragør Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 468 elever på Dragør Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Dragør Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Dragør Skole er en folkeskole med 1168 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Dragør Skole ligger i Dragør Kommune, der årligt investerer 53,239 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 1. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Dragør Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Dragør Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 648.944 kr.

Forældrebetaling

Dragør Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Dragør Skole Syd skoledistrikt

!Udbudspriser

Dragør Skole skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 22 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 34.559 til 104.347 kr/m2, med et gennemsnit på 50.429 kr/m2 (median 46.063 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 22 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


37 boliger til salg

Med 37 boliger til salg (28. februar 2024) i skoledistrikt Dragør Skole Syd er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Dragør Skole Syd her »

Grundskoler i Dragør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Dragør Skole Syd
ikke aktiv
- - -
Store Magleby Skole Vierdiget
ikke aktiv
- - -
Store Magleby Skole Kirkevej
ikke aktiv
- - -
Nordstrandskolen 3.739 | - - Se på kort
St. Magleby Skole 3.646 | 0.0 | 596,530 kr. Se på kort
  Dragør Skole 3.672 | 0.0 | 648,944 kr. Se på kort

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »