DinGeo — i hele Danmark

Nordstrandskolen
Folkeskole i Dragør Kommune


Antal Elever
723
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,4
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,4%
Mere Info 
Udgift per elev
53.239 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
48.582
Mere Info 
Boliger til salg
37
Mere Info 

Nordstrandskolen


Adresse:
Nordstrandskolen
Hartkornsvej 30,
2791 Dragør

Institutionsnummer:
155004

Skoleleder:
Claus Peter Andersen

Telefon:
3289 0400

Email:
Nordstrandskolen@dragoer.dk

Webside:
http://www.nordstrandskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Nordstrandskolen

Nordstrandskolen er en folkeskole i Dragør Kommune, der hører til skoledistriktet Draør Skole Nord.

Nordstrandskolen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Nordstrandskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Draør Skole Nord. Du kan se alle Dragør Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Nordstrandskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.6

Nordstrandskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger -0.0 karakterpoint under landsgennemsnittet.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Nordstrandskolen6.6 7.4 9.2 7.1 7.6
Dragør Kommune 6.6 8.0 9.16.9 7.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Nordstrandskolen har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Nordstrandskolen dækkende otte år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Nordstrandskolen

Trivsel   3.74

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nordstrandskolen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nordstrandskolen:

Der er god social trivsel på Nordstrandskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 358 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Nordstrandskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nordstrandskolen har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 104. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordstrandskolen scorer fint på ro og orden 3.86, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 314. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordstrandskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.25, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 418. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Nordstrandskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Nordstrandskolen

! Fravær 2020/21

Nordstrandskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Nordstrandskolen hele 9,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Nordstrandskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Nordstrandskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 723 elever på Nordstrandskolen. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Nordstrandskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Nordstrandskolen er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nordstrandskolen ligger i Dragør Kommune, der årligt investerer 53,239 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 1. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Dragør Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Nordstrandskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Dragør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Draør Skole Nord skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Nordstrandskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 29 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 28.932 til 76.056 kr/m2, med et gennemsnit på 48.582 kr/m2 (median 45.135 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 29 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


37 boliger til salg

Med 37 boliger til salg (28. februar 2024) i skoledistrikt Draør Skole Nord er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Draør Skole Nord her »

Grundskoler i Dragør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Dragør Skole Syd
ikke aktiv
- - -
Store Magleby Skole Vierdiget
ikke aktiv
- - -
Store Magleby Skole Kirkevej
ikke aktiv
- - -
  Nordstrandskolen 3.739 | - - Se på kort
St. Magleby Skole 3.646 | 0.0 | 596,530 kr. Se på kort
Dragør Skole 3.672 | 0.0 | 648,944 kr. Se på kort

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »