DinGeo — i hele Danmark

Balsmoseskolen
Folkeskole i Egedal Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,0%
Mere Info 
Udgift per elev
76.609 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
562.835 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
33.456
Mere Info 
Boliger til salg
68
Mere Info 

Balsmoseskolen

Balsmoseskolen
Balsmoseskolen i Egedal Kommune.

Adresse:
Balsmoseskolen
Æblevangen 126, Smørumnedre,
2765 Smørum

Institutionsnummer:
171004

Skoleleder:
Henriette Andersen

Telefon:
7259 9000

Email:
distriktsskolesmoerum@egekom.dk

Webside:
http://www.balsmoseskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Balsmoseskolen

Balsmoseskolen er en folkeskole i Egedal Kommune, der hører til skoledistriktet Distrikt Smørum. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Balsmoseskolen hører under Distriktsskole Smørum. Du kan finde mere information på vores side for Distriktsskole Smørum.

Distriktsskole Smørum er en organisation i bevægelse. Vi vil noget andet og mere. Vi gør ikke bare mere af det samme. Vi vil have mere af det, der virker. Skolen skaber fremtiden og fremtiden skaber skolen. Smørum Skole har som mål, at alle på skolen møder og oplever glæden ved at være i et fagligt miljø præget af tryghed, tolerance og engagement. Skolens udvikling er en kontinuerlig proces.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Balsmoseskolen

Balsmoseskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Distrikt Smørum. Du kan se alle Egedal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Balsmoseskolen

! Trivsel   3.59

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Balsmoseskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Balsmoseskolen:

Den sociale trivsel på Balsmoseskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.99, hvilket er den 649 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Balsmoseskolen har en faglig trivsel 3.61, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 750. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Balsmoseskolen har en score på 3.76, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 680. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Balsmoseskolen har en gennemsnitlig score: 3.13, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 821. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Balsmoseskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Egedal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Balsmoseskolen

! Fravær 2020/21

Balsmoseskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Balsmoseskolen hele 12 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Balsmoseskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Egedal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 0 elever på Balsmoseskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,7 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Balsmoseskolen i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Egedal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Balsmoseskolen er en folkeskole med 550 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Balsmoseskolen ligger i Egedal Kommune, der årligt investerer 76,609 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 38. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Egedal Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Balsmoseskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 562.835 kr.

Forældrebetaling

Balsmoseskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Egedal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Distrikt Smørum skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Balsmoseskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 41 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 14.305 til 57.198 kr/m2, med et gennemsnit på 33.456 kr/m2 (median 33.459 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 41 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


68 boliger til salg

Med 68 boliger til salg (19. juli 2024) i skoledistrikt Distrikt Smørum er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Distrikt Smørum her »

Grundskoler i Egedal Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Søagerskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Boesagerskolen 3.601 | 0.0 | 633,869 kr. Se på kort
  Balsmoseskolen 3.593 | 0.0 | 562,835 kr. Se på kort
Ganløse Skole 3.447 | 0.0 | 622,231 kr. Se på kort
Lærkeskolen 3.477 | 0.0 | 570,183 kr. Se på kort
Slagslunde Skole 3.776 | - 562,254 kr. Se på kort
Stenløse Privatskole - 1.0 | -
Veksø Skole 3.700 | - 605,939 kr. Se på kort
Ung Egedal - - - Se på kort
Toftehøjskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Stengårdsskolen 3.321 | 0.0 | 495,221 kr. Se på kort
Maglehøjskolen 3.562 | 0.0 | 540,741 kr. Se på kort
Søhøjskolen 3.415 | 0.0 | 534,798 kr. Se på kort
Bækkegårdsskolen 3.617 | 0.0 | 591,915 kr. Se på kort
Distriktsskole Ølstykke - - - Se på kort
Distriktsskole Stenløse - - - Se på kort
Distriktsskole Ganløse - - - Se på kort
Distriktsskole Smørum - - - Se på kort
Egedal 10. klassecenter - - - Se på kort
Ung Egedal - Hovedadresse - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »