DinGeo — i hele Danmark

Præstegårdsskolen Urban
Folkeskole i Esbjerg Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
4,0
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Udgift per elev
76.635 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
17.041
Mere Info 
Boliger til salg
258
Mere Info 

Præstegårdsskolen Urban


Adresse:
Præstegårdsskolen Urban
Søndervangen 18,
6700 Esbjerg

Institutionsnummer:
561015

Skoleleder:
Steffen Lawaetz

Telefon:
7616 6010

Email:
urbanskolen@esbjergkommune.dk

Webside:
http://www.urbanskolen.esbjergkommune.dk

Læs mere om skoledata »

Præstegårdsskolen Urban

Præstegårdsskolen Urban er en folkeskole i Esbjerg Kommune, der hører til skoledistriktet Urbanskolen. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Esbjerg Kommune har 25 folkeskoler fordelt på syv skoledistrikter. Kommunens 10. klasseselever kan nyde godt at at blive samlet med jævnaldrene på vores særlige Studie 10 i enten Bramming eller Esbjerg. Læs mere her raquo;

Præstegårdsskolen Urban hører under Urbanskolen. Du kan finde mere information på vores side for Urbanskolen.

Præstegårdsskolen Urban udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Præstegårdsskolen Urban og det tilhørende skoledistrikt  : Urbanskolen. Du kan se alle Esbjerg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Præstegårdsskolen Urban

Trivsel   3.76

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Præstegårdsskolen Urban er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Præstegårdsskolen Urban:

Den sociale trivsel på Præstegårdsskolen Urban er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.01, hvilket er den 563 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Præstegårdsskolen Urban har en faglig trivsel 3.70, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 334. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Præstegårdsskolen Urban scorer fint på ro og orden 4.01, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 82. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Præstegårdsskolen Urban scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.44, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 142. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Præstegårdsskolen Urban deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Præstegårdsskolen Urban

! Fravær 2020/21

Præstegårdsskolen Urban havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Præstegårdsskolen Urban hele 12,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Præstegårdsskolen Urban i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Præstegårdsskolen Urban. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 3,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Præstegårdsskolen Urban i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Præstegårdsskolen Urban er en folkeskole med 403 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Præstegårdsskolen Urban ligger i Esbjerg Kommune, der årligt investerer 76,635 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 36. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Esbjerg Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Præstegårdsskolen Urban er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Urbanskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Præstegårdsskolen Urban har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 103 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 8.255 til 41.903 kr/m2, med et gennemsnit på 17.041 kr/m2 (median 15.381 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 103 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


258 boliger til salg

Med 258 boliger til salg (16. juli 2024) i skoledistrikt Urbanskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Urbanskolen her »

Grundskoler i Esbjerg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Esbjerg International School - 0.0 | -
Studie 10 - - - Se på kort
Ansgarskolen Vadehav 3.758 | 0.0 | - Se på kort
Vitaskolen Bohr 3.732 | 0.0 | - Se på kort
Signaturskolen - - - Se på kort
Cosmosskolen - - - Se på kort
Urbanskolen - - - Se på kort
Bohrskolen - - - Se på kort
Vadehavsskolen - - - Se på kort
Fortunaskolen - - - Se på kort
Auraskolen - - - Se på kort
Bakkevejens Skole Fortuna 3.573 | 0.0 | - Se på kort
Darum Børneby 3.719 | - 480,417 kr. Se på kort
Gørding Skole Fortuna 3.614 | 0.0 | - Se på kort
Vejrup Skole Fortuna 3.772 | - - Se på kort
Nordre Skole Fortuna 3.632 | 0.0 | - Se på kort
Friskolen i Bramming - - -
Bakkeskolen Cosmos 3.853 | 0.0 | - Se på kort
Boldesager Skole Cosmos 3.688 | 0.0 | - Se på kort
Bryndum Skole Aura - 0.0 | - Se på kort
Danmarksgades Skole Urban 3.834 | 0.0 | - Se på kort
Fourfeldtskolen Bohr 3.685 | 0.0 | - Se på kort
Guldager Skole
ikke aktiv
- - -
Hjerting Skole Aura 3.755 | 0.0 | - Se på kort
Ådalskolen Bohr 3.766 | - - Se på kort
  Præstegårdsskolen Urban 3.756 | 0.0 | - Se på kort
Rørkjær Skole Urban 3.614 | 0.0 | - Se på kort
Skads Skole Signatur 3.588 | 0.0 | - Se på kort
Spangsbjergskolen Cosmos 3.778 | 0.0 | - Se på kort
Tjæreborg Skole Signatur 3.475 | 0.0 | - Se på kort
Vester Nebel Skole
ikke aktiv
- - -
Kvaglundskolen Signatur 3.473 | 0.0 | - Se på kort
Vestervangskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Esbjerg Realskole - 0.0 | -
Sankt Nikolaj Skole - 0.0 | -
Blåbjerggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Nordvangskolen
ikke aktiv
- - -
Markusskolen - 1.0 | -
Sønderrisskolen Aura - 0.0 | - Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
ikke aktiv
- - -
Egekratskolen Fortuna 3.874 | - - Se på kort
Gredstedbro Skole Vadehav 3.576 | 0.0 | - Se på kort
Spandet-Roager Skole
ikke aktiv
- - -
Valdemarskolen
ikke aktiv
- - -
Egebæk-Hviding Skole Vadehav 3.575 | - - Se på kort
Vittenbergskolen Vadehav 3.748 | 0.0 | - Se på kort
Nørremarkskolen
ikke aktiv
- - -
Riberhus Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 48 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »