DinGeo — i hele Danmark

Sankt Nikolaj Skole
Privatskole i Esbjerg Kommune


Antal Elever
257
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
83,3%
Mere Info 
Udgift per elev
76.635 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
14.952 kr
Mere Info 

Sankt Nikolaj Skole


Adresse:
Sankt Nikolaj Skole
Kirkegade 54,
6700 Esbjerg

Institutionsnummer:
561030

Skoleleder:
Jørgen Stefan Jensen

Telefon:
7512 2988

Email:
sanktnikolaj@sanktnikolajskole.dk

Webside:
http://www.sktnikolaj.dk

Læs mere om skoledata »

Sankt Nikolaj Skole

Sankt Nikolaj Skole er en privatskole i Esbjerg KommuneKaraktergennemsnit på Sankt Nikolaj Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sankt Nikolaj Skole - - - - -
Esbjerg Kommune 6.3 7.2 7.96.3 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Sankt Nikolaj Skole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Sankt Nikolaj Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Sankt Nikolaj Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Sankt Nikolaj Skole er nummer 25 blandt grundskolerne i Esbjerg Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Sankt Nikolaj Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 83,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 257 elever på Sankt Nikolaj Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,4 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sankt Nikolaj Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sankt Nikolaj Skole er en privatskole med 251 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sankt Nikolaj Skole ligger i Esbjerg Kommune, der årligt investerer 76,635 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 36. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Esbjerg Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Sankt Nikolaj Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.952 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 48 grundskoler i Esbjerg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Esbjerg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Esbjerg International School - 0.0 | -
Studie 10 - - - Se på kort
Ansgarskolen Vadehav 3.758 | 0.0 | - Se på kort
Vitaskolen Bohr 3.732 | 0.0 | - Se på kort
Signaturskolen - - - Se på kort
Cosmosskolen - - - Se på kort
Urbanskolen - - - Se på kort
Bohrskolen - - - Se på kort
Vadehavsskolen - - - Se på kort
Fortunaskolen - - - Se på kort
Auraskolen - - - Se på kort
Bakkevejens Skole Fortuna 3.573 | 0.0 | - Se på kort
Darum Børneby 3.719 | - 480,417 kr. Se på kort
Gørding Skole Fortuna 3.614 | 0.0 | - Se på kort
Vejrup Skole Fortuna 3.772 | - - Se på kort
Nordre Skole Fortuna 3.632 | 0.0 | - Se på kort
Friskolen i Bramming - - -
Bakkeskolen Cosmos 3.853 | 0.0 | - Se på kort
Boldesager Skole Cosmos 3.688 | 0.0 | - Se på kort
Bryndum Skole Aura - 0.0 | - Se på kort
Danmarksgades Skole Urban 3.834 | 0.0 | - Se på kort
Fourfeldtskolen Bohr 3.685 | 0.0 | - Se på kort
Guldager Skole
ikke aktiv
- - -
Hjerting Skole Aura 3.755 | 0.0 | - Se på kort
Ådalskolen Bohr 3.766 | - - Se på kort
Præstegårdsskolen Urban 3.756 | 0.0 | - Se på kort
Rørkjær Skole Urban 3.614 | 0.0 | - Se på kort
Skads Skole Signatur 3.588 | 0.0 | - Se på kort
Spangsbjergskolen Cosmos 3.778 | 0.0 | - Se på kort
Tjæreborg Skole Signatur 3.475 | 0.0 | - Se på kort
Vester Nebel Skole
ikke aktiv
- - -
Kvaglundskolen Signatur 3.473 | 0.0 | - Se på kort
Vestervangskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Esbjerg Realskole - 0.0 | -
  Sankt Nikolaj Skole - 0.0 | -
Blåbjerggårdskolen
ikke aktiv
- - -
Nordvangskolen
ikke aktiv
- - -
Markusskolen - 1.0 | -
Sønderrisskolen Aura - 0.0 | - Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
ikke aktiv
- - -
Egekratskolen Fortuna 3.874 | - - Se på kort
Gredstedbro Skole Vadehav 3.576 | 0.0 | - Se på kort
Spandet-Roager Skole
ikke aktiv
- - -
Valdemarskolen
ikke aktiv
- - -
Egebæk-Hviding Skole Vadehav 3.575 | - - Se på kort
Vittenbergskolen Vadehav 3.748 | 0.0 | - Se på kort
Nørremarkskolen
ikke aktiv
- - -
Riberhus Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 48 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »