DinGeo — i hele Danmark

Bøgebjergskolen
Folkeskole i Faaborg-Midtfyn Kommune


Antal Elever
80
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,4
Mere Info 
Inspiration
2,8
Mere Info 
Elevfravær
7,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
81,2%
Mere Info 
Udgift per elev
75.169 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
430.312 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
8.371
Mere Info 
Boliger til salg
52
Mere Info 

Bøgebjergskolen

Bøgebjergskolen
Bøgebjergskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Adresse:
Bøgebjergskolen
Svendborgvej 357,
5600 Faaborg

Institutionsnummer:
431009

Skoleleder:
vakant

Telefon:
7253 0364

Email:
bogebjergskolen@fmk.dk

Webside:
http://www.bogebjergskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Bøgebjergskolen

Bøgebjergskolen er en folkeskole i Faaborg-Midtfyn Kommune, der hører til skoledistriktet Bøgebjerg Skole.

Bøgebjergskolen ligger i Vester Åby. Skoledistriktet dækker Vester Åby, Pejrup, Aastrup og Korinth. Skolens bygninger rummer skolebørn fra 0.-6.klasse og hænger fysisk sammen med Bøgebjerg Børnehave. Vi er en landsbyskole, placeret mellem skov og strand. For os er det et dejligt privillegium at kunne tilbyde børnene en så let tilgang til naturen, som vi har mulighed for her hos os. Det er vigtigt for os at børnene får en tryg skoletilværelse. Det kan vi bl.a. tilbyde fordi vi er en skole med fokus på den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring - noget vi har mulighed for at have overbilkket over fordi vi har forholdsvis "små" klasser og ansvarligt personale, som har fokus på vores principper og tilgår dem med en anerkendende og positiv tilgang til børnene.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Bøgebjergskolen

Bøgebjergskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Bøgebjerg Skole. Du kan se alle Faaborg-Midtfyn Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Faaborg-Midtfyn KommuneTrivsel på Bøgebjergskolen

! Trivsel   3.41

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Bøgebjergskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Bøgebjergskolen:

Den sociale trivsel på Bøgebjergskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.95, hvilket er den 811 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Bøgebjergskolen har en faglig trivsel 3.50, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 462. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bøgebjergskolen har en score på 3.41, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1268. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bøgebjergskolen har en lave score: 2.81, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1267. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Bøgebjergskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Bøgebjergskolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Bøgebjergskolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,2 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Bøgebjergskolen hele 14,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Bøgebjergskolen har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Bøgebjergskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Bøgebjergskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 81,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 80 elever på Bøgebjergskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 3,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Bøgebjergskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bøgebjergskolen er en folkeskole med 91 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bøgebjergskolen ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, der årligt investerer 75,169 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 45. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 430.312 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Bøgebjergskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Bøgebjerg Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Bøgebjergskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 41 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.867 til 26.408 kr/m2, med et gennemsnit på 8.371 kr/m2 (median 7.000 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 41 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


52 boliger til salg

Med 52 boliger til salg (29. maj 2024) i skoledistrikt Bøgebjerg Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Bøgebjerg Skole her »

Grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Brobyskolerne - 0.0 | - Se på kort
Brahesminde Skole 3.621 | - - Se på kort
Heldagsskole Faaborg-Midtfyn - - - Se på kort
Øhavsskolen 3.647 | 0.0 | - Se på kort
Dalum Landbrugsskole, 10. klasse - - - Se på kort
Broskolen, Afdeling Bøgehøj - - - Se på kort
Tre Ege Skolen, Afdeling Ryslinge - - - Se på kort
Broby Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Nordskolerne
ikke aktiv
- - -
Sydskolerne
ikke aktiv
- - -
Brahetrolleborg Skole
ikke aktiv
- - -
Brahesminde Skole, Horne afd. - - - Se på kort
Øhavsskolen - Svanen - - - Se på kort
Brahesminde Skole, Svanninge afd.
ikke aktiv
- - -
  Bøgebjergskolen 3.406 | - 430,312 kr. Se på kort
Enghaveskolen - Faaborg Friskole - - -
Øhavsskolen - Uglen - 0.0 | - Se på kort
Haastrup Friskole - - -
Espe Skole 3.471 | - 412,620 kr. Se på kort
Søllinge Skole
ikke aktiv
- - -
Tingagerskolen 3.557 | 0.0 | 387,204 kr. Se på kort
Heden-Vantinge Skole
ikke aktiv
- - -
Hjemly Fri- og Idrætsefterskole - 0.0 | -
Nordskovens Friskole - - -
Ringe Friskole - 1.0 | -
Ringe Kost- og Realskole - 0.0 | -
Rudme Friskole - - -
Nordagerskolen 3.579 | 0.0 | 431,902 kr. Se på kort
Krarup Friskole, Reventlowskolen - - -
Tre Ege Skolen 3.518 | - 411,040 kr. Se på kort
Tre Ege Skolen, Afdeling Kværndrup - - - Se på kort
Gislev Friskole - 0.0 | -
Ryslinge Friskole - - -
Trunderup Friskole - - -
Broskolen 3.660 | 0.0 | 303,498 kr. Se på kort
Carl Nielsen-Skolen 3.824 | 1.0 | 444,823 kr. Se på kort
Broskolen, Afdeling Rolfsted - - - Se på kort
Ferritslev Friskole - 0.0 | -
Nr Lyndelse Friskole - 0.0 | -
Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole - 0.0 | -

Kommunens 40 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »