DinGeo — i hele Danmark

Favrskov Kommune

Ved Strukturreformen i 2007 var Favrskov Kommune en populær størrelse da, der i Hvorslev Kommune og de sydligste sogne af Langå Kommune blev afholdt valg om, hvilken kommune de skulle tilhøre i fremtiden. Favrskov Kommune gjorde rent bord og voksede dermed på bekostning af Viborg Kommune og Randers Kommune.

Borgmester Niels Borring har siden 2010 sikret de 48.271 borgere gode nøgletal over hele linjen Kommunen indeholder tre bymæssige knudepunkter i form af Hadsten, Hammel og Hinnerup og kan man ikke få nok af de toge, der kører i kommunen kan man bruge sin tid på en af Europas største modeljernbaner hos Modelbane Europa.

Landskabet er et morænelandskab præget af store bakker og dybe smeltevandsdale.


Kontakt

Adresse:
Favrskov Kommune
Skovvej 20,
8382 Hinnerup

Email:
favrskov@favrskov.dk

Webside:
www.favrskov.dk

Nøgletal for Favrskov Kommune

Dårligt helbred #15/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 10 procent af indbyggerne i Favrskov Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #11/98

Middellevetiden i Favrskov Kommune er 81.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Favrskov Kommune sig på plads nr. 11. Over de sidste fire år er middellevetiden i Favrskov Kommune øget med 0.7 år.

Alkoholforbrug #27/98

Relativt få indbyggere i Favrskov Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Favrskov Kommune på en 27. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #37/98

Der er desværre en del rygere i Favrskov Kommune. I 2013 røg 20.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #26/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Favrskov Kommune er det heldigvis hele 29.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Favrskov Kommune på en 26. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #42/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Favrskov Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 42. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #20/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Favrskov Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1509 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1458 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #47/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Favrskov Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #16/98

I 2019 var 1.0 per 1000 indbyggere i Favrskov Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #12/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 12 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Favrskov Kommune behandlet 1796 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 29 dage. Prisen var i 2019 401 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Favrskov Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #12/98

Blandt Favrskov Kommunes folkeskoleelever trives 37.0 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 12. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (37.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #24/98

Favrskov Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.153. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 24. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Favrskov Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #5/96

I 2018 var 1.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Favrskov Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #68/98

Der er i Favrskov Kommune 53.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 68. plads.

Anbragte Børn #11/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 11. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #20/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Favrskov Kommune 75.9 procent.Det placerer kommunen på en flot 20. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Favrskov Kommune her »
! Udgifter til idræt #53/98

Favrskov Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Favrskov Kommune i gennemsnit 806 kr. om året pr. borger på idræt. 528 kr. på drift og 278 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #63/98

Favrskov Kommune har 15.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 63. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #19/98

Borgerne i Favrskov Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #13/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Favrskov Kommune 3.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #30/98

I 2017 var der i Favrskov Kommune 1.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #31/98

I 2017 var der i Favrskov Kommune 28.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #42/98

Favrskov Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 180,115 kr.Det er den 42. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #9/98

Favrskov Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 55,113 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #21/98

I Favrskov Kommune er der 4.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 21. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Favrskov Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #29/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Favrskov Kommune 23.32, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 29 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #29/98

Favrskov Kommune har en langfristet gæld på 12,924 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Favrskov Kommune på en flot 29. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #11/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Favrskov Kommune på en flot 11. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 80.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #48/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Favrskov Kommune at vokse med 3.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #56/98

I Favrskov Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #27/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Favrskov Kommune var 325,425 kr. Det er en den 27. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #11/98

2.0 procent af befolkningen i Favrskov Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #15/98

Der er jobvækst Favrskov Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Favrskov Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Favrskov Kommune
Der er 438 boliger til salg i Favrskov Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 438 boliger til salg i Favrskov Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 787 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Favrskov Kommune:

Se alle boliger til salg i Favrskov Kommune her »

Grundskoler i Favrskov Kommune

Folkeskoler i Favrskov Kommune


Favrskov Kommune er inddelt i 13 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 16 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Favrskov Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 61,681 kr., er den 23. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Favrskov Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Favrskov Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Favrskov Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Den Jydske Haandværkerskole, 10. klasse - - - -
Hadsten Skole | 3.536   0.0 | 504,951 kr. favrskov_hadsten 
Voldum Skole - - - -
Hadbjerg Skole | 3.727   0.0 | 510,829 kr. favrskov_hadbjerg 
Østervangskolen | 3.578   0.0 | 505,930 kr. favrskov_oestervang 
Bavnehøjskolen | 3.867   - 621,036 kr. favrskov_bavnehoej 
Skovvangskolen | 3.584   0.0 | 354,497 kr. favrskov_skovvang 
Søndervangskolen | 3.606   0.0 | 296,409 kr. favrskov_soendervang 
Haldum-Hinnerup Skolen | 3.762   0.0 | 556,171 kr. favrskov_haldumhinnerup 
Korsholm Skole | 3.655   - 524,377 kr. favrskov_korsholm 
Rønbækskolen | 3.691   0.0 | 586,257 kr. favrskov_roenbaek 
Præstemarkskolen | 3.665   0.0 | 585,890 kr. favrskov_praestemark 
Lilleåskolen | 3.473   - 444,095 kr. favrskov_lilleaa 
Tungelundskolen | 3.499   0.0 | 450,719 kr. favrskov_tungelund 
Ulstrup Skole | 3.534   0.0 | 453,841 kr. favrskov_ulstrup 
Vellev Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Favrskov Kommune

I Favrskov Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Favrskov Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Voldumegnens Friskole -
Friskolen Vellev -
Frijsendal Friskole 0.0 |
Regnbueskolen 0.0 |
Friskolen i Hinnerup 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.