DinGeo — i hele Danmark

Østskolen, Rolloskolen
Folkeskole i Faxe Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,3
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
6,6%
Mere Info 
Udgift per elev
75.162 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
401.533 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
15.115
Mere Info 
Boliger til salg
122
Mere Info 

Østskolen, Rolloskolen


Adresse:
Østskolen, Rolloskolen
Gl Strandvej 12,
4640 Faxe

Skoleleder:
Henrik Østergaard

Telefon:
5620 4640

Email:
oestskolen@faxekommune.dk

Webside:
http://Oestskolen.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Østskolen, Rolloskolen

Østskolen, Rolloskolen er en folkeskole i Faxe Kommune, der hører til skoledistriktet Skoledistrikt Øst. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Østskolen, Rolloskolen hører under Østskolen. Du kan finde mere information på vores side for Østskolen.

Østskolen er en folkeskole i Faxe Kommune. Østskolen blev grundlagt 1.august 2012 som en fusion af 3 tidligere selvstændige skoler. Skolen består af 3 afdelinger - afd. Rollo i Faxe, Afd. Hylleholt i Faxe Ladeplads og afd. Karise i Karise. Til skolen er der 3 SFOér - Solhøjen, Hyllen og Tandhjulet. På afd. Rollo har vi en del af Faxe Kommunes modtageklasser og på afd. Karise findes Faxe Kommunes centerklasser.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Østskolen, Rolloskolen

Østskolen, Rolloskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Skoledistrikt Øst. Du kan se alle Faxe Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Faxe KommuneTrivsel på Østskolen, Rolloskolen

! Trivsel   3.41

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Østskolen, Rolloskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Østskolen, Rolloskolen:

Den sociale trivsel på Østskolen, Rolloskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.76, hvilket er den 73 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Østskolen, Rolloskolen har en faglig trivsel 3.33, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 231. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Østskolen, Rolloskolen har en score på 3.53, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1293. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Østskolen, Rolloskolen har en lave score: 3.00, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1232. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Østskolen, Rolloskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Faxe Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Østskolen, Rolloskolen

! Fravær 2020/21

Østskolen, Rolloskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Østskolen, Rolloskolen hele 13,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Østskolen, Rolloskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Faxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Østskolen, Rolloskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 2,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Østskolen, Rolloskolen i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Faxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Østskolen, Rolloskolen er en folkeskole med 398 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Østskolen, Rolloskolen ligger i Faxe Kommune, der årligt investerer 75,162 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 46. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Faxe Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 401.533 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Østskolen, Rolloskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Faxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skoledistrikt Øst skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Østskolen, Rolloskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 79 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.288 til 61.666 kr/m2, med et gennemsnit på 15.115 kr/m2 (median 13.404 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 79 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


122 boliger til salg

Med 122 boliger til salg (1. juli 2022) i skoledistrikt Skoledistrikt Øst er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skoledistrikt Øst her »

Grundskoler i Faxe Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Druestrup Friskole - 0.9 | -
Haslev Privatskole - -0.4 | -
Midtskolen, Bavneskolen 3.472 | 0.0 | 462,138 kr. Se på kort
Midtskolen, Møllevangsskolen 3.485 | 0.0 | 456,206 kr. Se på kort
Midtskolen, Sofiendalskolen 3.442 | 0.0 | 416,151 kr. Se på kort
Spjellerup Friskole - -0.6 | -
Vestskolen, Nordskovskolen 3.522 | -0.1 | 466,458 kr. Se på kort
Østskolen, Hylleholt Skole 3.636 | 0.0 | 413,656 kr. Se på kort
Østskolen, Karise Skole 3.462 | 0.0 | 440,320 kr. Se på kort
  Østskolen, Rolloskolen 3.409 | 0.0 | 401,533 kr. Se på kort
Midtskolen - - - Se på kort
Ung Faxe - 10. klasse - - - Se på kort
Østskolen - - - Se på kort
Vestskolen - - - Se på kort
Vestskolen, Vibeengskolen 3.692 | - 476,920 kr. Se på kort
Svalebækskolen
ikke aktiv
- - -
Vestskolen, Terslev Skole 3.679 | - 422,828 kr. Se på kort
Grøndalsskolen
ikke aktiv
- - -
Lysholm Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 19 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »