DinGeo — i hele Danmark

Erritsø Fællesskole, Krogagervej
Folkeskole i Fredericia Kommune


Antal Elever
392
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
3,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
89,0%
Mere Info 
Udgift per elev
57.296 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
469.703 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
16.826
Mere Info 
Boliger til salg
19
Mere Info 

Erritsø Fællesskole, Krogagervej


Adresse:
Erritsø Fællesskole, Krogagervej
Krogsagervej 30,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Michael Kurth

Telefon:
7210 5620

Email:
erritsoefaellesskole@fredericia.dk

Webside:
http://Datakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Erritsø Fællesskole. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Erritsø Fællesskole, Krogagervej - Læs mere nedenfor. Tjek også de 19 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Erritsø Fællesskole, Krogagervej er vist med det grønne ikon . Erritsø Fællesskole, Krogagervej tilhører skoledistriktet Erritsø Fællesskole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Fredericia Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Trivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Erritsø Fællesskole, Krogagervej er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej:

Den sociale trivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.10, hvilket er den 695 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Erritsø Fællesskole, Krogagervej har en faglig trivsel 3.72, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 668. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej har en score på 3.71, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1026. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 559. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Fravær 2019/20

Erritsø Fællesskole, Krogagervej havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 3,8 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 89 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 392 elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 3,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole med 428 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Erritsø Fællesskole, Krogagervej ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 57,296 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet469.703 kr.

Forældrebetaling

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Erritsø Fællesskole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Erritsø Fællesskole, Krogagervej har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 16 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 7.316 til 26.674 kr/m2, med et gennemsnit på 16.826 kr/m2 (median 16.764 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 16 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


19 boliger til salg

Med 19 boliger til salg (23. september 2021) i skoledistrikt Erritsø Fællesskole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Erritsø Fællesskole her »

Grundskolerne i Fredericia Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.730 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.657 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.573 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.619 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
3.641 | - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.661 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.598 | - 356,321 kr. Se på kort
  Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.700 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.613 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.638 | - 340,813 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.875 | - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.820 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Højmosevej 3.825 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - - Se på kort
UngFredericia - - - Se på kort