DinGeo — i hele Danmark

Erritsø Fællesskole, Krogagervej
Folkeskole i Fredericia Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Udgift per elev
71.749 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
469.703 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
17.993
Mere Info 
Boliger til salg
83
Mere Info 

Erritsø Fællesskole, Krogagervej


Adresse:
Erritsø Fællesskole, Krogagervej
Krogsagervej 30,
7000 Fredericia

Institutionsnummer:
607003

Skoleleder:
Michael Kurth

Telefon:
7210 5620

Email:
erritsoefaellesskole@fredericia.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Erritsø Fællesskole. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud.

Erritsø Fællesskole, Krogagervej hører under Erritsø Fællesskole. Du kan finde mere information på vores side for Erritsø Fællesskole.

Erritsø Fællesskole, Krogagervej udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Erritsø Fællesskole, Krogagervej og det tilhørende skoledistrikt  : Erritsø Fællesskole. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej

Trivsel   3.74

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Erritsø Fællesskole, Krogagervej er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej:

Der er god social trivsel på Erritsø Fællesskole, Krogagervej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.12, hvilket er den 221 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Erritsø Fællesskole, Krogagervej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Erritsø Fællesskole, Krogagervej har en faglig trivsel 3.63, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 639. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej scorer fint på ro og orden 3.93, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 165. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Erritsø Fællesskole, Krogagervej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.39, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 196. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Erritsø Fællesskole, Krogagervej

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Erritsø Fællesskole, Krogagervej i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 3,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Erritsø Fællesskole, Krogagervej i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole med 427 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Erritsø Fællesskole, Krogagervej ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 71,749 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 36. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Erritsø Fællesskole, Krogagervej kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet469.703 kr.

Forældrebetaling

Erritsø Fællesskole, Krogagervej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Erritsø Fællesskole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Erritsø Fællesskole, Krogagervej har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 69 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.188 til 78.313 kr/m2, med et gennemsnit på 17.993 kr/m2 (median 14.167 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 69 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


83 boliger til salg

Med 83 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Erritsø Fællesskole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Erritsø Fællesskole her »

Grundskoler i Fredericia Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ullerup Bæk Skolen - - - Se på kort
Kirstinebjergskolen - - - Se på kort
Erritsø Fællesskole - - - Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
IBC International Business College Fredericia, 10. klasse - - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.579 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.478 | - 356,321 kr. Se på kort
  Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.741 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - -
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - -
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.532 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.558 | - 340,813 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.538 | 0.0 | 425,147 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.945 | - - Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.578 | 0.0 | - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.644 | 0.0 | 383,571 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.635 | 0.0 | 512,028 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.979 | - 521,227 kr. Se på kort
Fredericia Realskole - 0.0 | -
Sct. Knuds Skole - 0.0 | -
Erritsø Fællesskole, Afd. Højmosen 3.959 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - -
10énde Fredericia - - - Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »