DinGeo — i hele Danmark

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej
Folkeskole i Fredericia Kommune


Antal Elever
136
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
3,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,6%
Mere Info 
Udgift per elev
57.296 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
521.227 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej


Adresse:
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej
Bøgeskovvej 37B,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Jan Dupont Mathiasen

Telefon:
7210 6250

Email:
kirstinebjergskolen@fredericia.dk

Webside:
http://www.kirstinebjergskolen.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Trivsel på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej

Trivsel   3.82

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej:

Der er god social trivsel på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.21, hvilket er den 229 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 249. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 405. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.44, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 213. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej

Fravær 2018/19

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 3,7 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 95,6 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej er en folkeskole med 145 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 57,296 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 521.227 kr.

Forældrebetaling

Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Fredericia Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.730 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.657 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.573 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.619 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
3.641 | - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.661 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.598 | - 356,321 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.700 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.613 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.638 | - 340,813 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.875 | - - Se på kort
  Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.820 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Højmosevej 3.825 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - - Se på kort
UngFredericia - - - Se på kort