DinGeo — i hele Danmark

Kirstinebjergskolen, Høgevej
Folkeskole i Fredericia Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,2%
Mere Info 
Udgift per elev
71.749 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
356.321 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
19.527
Mere Info 
Boliger til salg
110
Mere Info 

Kirstinebjergskolen, Høgevej


Adresse:
Kirstinebjergskolen, Høgevej
Høgevej 5,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Tina Möglich

Telefon:
7210 6250

Email:
kirstinebjergskolen@fredericia.dk

Webside:
http://kirstinebjergskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Kirstinebjergskolen, Høgevej

Kirstinebjergskolen, Høgevej er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Kirstinebjergskolen. Der er 3 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud.

Kirstinebjergskolen, Høgevej hører under Kirstinebjergskolen. Du kan finde mere information på vores side for Kirstinebjergskolen.

Kirstinebjergskolen, Høgevej og det tilhørende skoledistrikt  : Kirstinebjergskolen. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Kirstinebjergskolen, Høgevej

! Trivsel   3.48

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kirstinebjergskolen, Høgevej er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kirstinebjergskolen, Høgevej:

Den sociale trivsel på Kirstinebjergskolen, Høgevej er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.83, hvilket er den 128 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kirstinebjergskolen, Høgevej har en faglig trivsel 3.48, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 370. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kirstinebjergskolen, Høgevej har en score på 3.82, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 736. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kirstinebjergskolen, Høgevej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.29, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 431. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kirstinebjergskolen, Høgevej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kirstinebjergskolen, Høgevej

! Fravær 2020/21

Kirstinebjergskolen, Høgevej havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kirstinebjergskolen, Høgevej hele 12,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Kirstinebjergskolen, Høgevej i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Kirstinebjergskolen, Høgevej. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Kirstinebjergskolen, Høgevej i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kirstinebjergskolen, Høgevej er en folkeskole med 483 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kirstinebjergskolen, Høgevej ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 71,749 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 36. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 356.321 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Kirstinebjergskolen, Høgevej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Kirstinebjergskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Kirstinebjergskolen, Høgevej har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 48 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 9.466 til 80.895 kr/m2, med et gennemsnit på 19.527 kr/m2 (median 17.412 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 48 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


110 boliger til salg

Med 110 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Kirstinebjergskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Kirstinebjergskolen her »

Grundskoler i Fredericia Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.747 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.625 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | -
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.535 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | -
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.691 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen - - - Se på kort
Kirstinebjergskolen - - - Se på kort
Erritsø Fællesskole - - - Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
IBC International Business College Fredericia, 10. klasse - - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.563 | - 490,412 kr. Se på kort
  Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.483 | - 356,321 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.717 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - -
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - -
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.428 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.574 | - 340,813 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.896 | - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.925 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Afd. Højmosen 3.819 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - -
10énde Fredericia - - - Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »