DinGeo — i hele Danmark

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle
Folkeskole i Fredericia Kommune


Antal Elever
394
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
71,8%
Mere Info 
Udgift per elev
57.296 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
383.571 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
14.196
Mere Info 
Boliger til salg
7
Mere Info 

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle


Adresse:
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle
Nørre Allé 5,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Nils Jørgensen

Telefon:
7210 6240

Email:
nils.jorgensen@fredericia.dk

Webside:
http://www.ullerupbaek.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Ullerup Bæk Skolen. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle - Læs mere nedenfor. Tjek også de 7 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er vist med det grønne ikon . Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle tilhører skoledistriktet Ullerup Bæk Skolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Fredericia Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle

! Karaktergennemsnit i 2020   6.5

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle6.1 5.7 7.8 5.9 6.5
Fredericia Kommune 6.5 6.7 7.96.4 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er nummer 4 blandt grundskolerne i Fredericia Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle

! Trivsel   3.62

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle:

Den sociale trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.02, hvilket er den 452 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle har en faglig trivsel 3.70, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 769. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle har en score på 3.68, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1159. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle

! Fravær 2019/20

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,3 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle hele 11 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 71,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 394 elever på Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 3,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er en folkeskole med 375 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 57,296 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 383.571 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ullerup Bæk Skolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 9.461 til 18.472 kr/m2, med et gennemsnit på 14.196 kr/m2 (median 12.872 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! syv boliger boliger til salg

Med syv boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Ullerup Bæk Skolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ullerup Bæk Skolen her »

Grundskolerne i Fredericia Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.730 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.657 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.573 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | - Se på kort
  Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.619 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
3.641 | - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.661 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.598 | - 356,321 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.700 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.613 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.638 | - 340,813 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.875 | - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.820 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Højmosevej 3.825 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - - Se på kort
UngFredericia - - - Se på kort