DinGeo — i hele Danmark

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget
Folkeskole i Fredericia Kommune


Antal Elever
302
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,7%
Mere Info 
Udgift per elev
57.296 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
490.412 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
14.196
Mere Info 
Boliger til salg
7
Mere Info 

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget


Adresse:
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget
Skolesvinget 3,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Lars Andersen

Telefon:
7210 5071

Email:
lars.andersen@fredericia.dk

Webside:
http://www.ullerupbaek.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Ullerup Bæk Skolen. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget - Læs mere nedenfor. Tjek også de 7 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er vist med det grønne ikon . Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget tilhører skoledistriktet Ullerup Bæk Skolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Fredericia Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget:

Den sociale trivsel på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.01, hvilket er den 398 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget har en faglig trivsel 3.67, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 565. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget har en score på 3.79, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 611. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget har en gennemsnitlig score: 3.27, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 722. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget

Fravær 2019/20

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 4,1 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 88,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 0,7 procent.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 302 elever på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er en folkeskole med 244 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 57,296 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet490.412 kr.

Forældrebetaling

Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ullerup Bæk Skolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 9.461 til 18.472 kr/m2, med et gennemsnit på 14.196 kr/m2 (median 12.872 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! syv boliger boliger til salg

Med syv boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Ullerup Bæk Skolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ullerup Bæk Skolen her »

Grundskolerne i Fredericia Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.730 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.657 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.573 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.619 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
3.641 | - - Se på kort
  Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.661 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.598 | - 356,321 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.700 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.613 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.638 | - 340,813 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.875 | - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.820 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Højmosevej 3.825 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - - Se på kort
UngFredericia - - - Se på kort