DinGeo — i hele Danmark

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen
Privatskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
158
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
89,9%
Mere Info 
Udgift per elev
63.230 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
16.610 kr
Mere Info 

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen


Adresse:
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen
J.M.Thielesvej 3a,
1961 Frederiksberg C

Institutionsnummer:
147033

Skoleleder:
Søren Thorskov Bladt

Telefon:
3537 2266

Email:
jakobskolen@jakobskolen.dk

Webside:
http://www.jakobskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen er en privatskole i Frederiksberg KommuneKaraktergennemsnit på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - - - - -
Frederiksberg Kommune 7.2 7.7 9.17.2 7.8
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 89,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 158 elever på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen er en privatskole med 150 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 63,230 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 16.610 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindevangskolen 3.544 | 0.0 | 370,083 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.581 | -1.0 | 446,865 kr. Se på kort
Skolen på Duevej 3.671 | 0.0 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.654 | 0.0 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.649 | 0.0 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.597 | -1.0 | 402,607 kr. Se på kort
Frederik Barfods Skole - 1.0 | -
Kaptajn Johnsens Skole - 0.0 | -
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | -
Frederiksberg Friskole - - -
  Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - 0.0 | -
Johannesskolen - 0.0 | -
Ny Hollænderskolen 3.665 | 0.0 | 537,471 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.561 | 0.0 | 352,843 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.517 | 0.0 | 472,155 kr. Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.554 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg
ikke aktiv
- - -
TEC , 10. klassecenter - - - Se på kort
Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse - - - Se på kort
Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »