DinGeo — i hele Danmark

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
Privatskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
571
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
40,3%
Mere Info 
Udgift per elev
63.230 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
15.103 kr
Mere Info 

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague


Adresse:
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
Frederiksberg Allé 22 A,
1820 Frederiksberg C

Institutionsnummer:
147019

Skoleleder:
Karine Vittaz

Telefon:
3355 0064

Email:
lfph@lfph.dk

Webside:
http://www.lfph.dk

Læs mere om skoledata »

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague er en privatskole i Frederiksberg KommuneKaraktergennemsnit på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - - - - -
Frederiksberg Kommune 7.2 7.7 9.17.2 7.8
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague har over de sidste seks år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague dækkende seks år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague er nummer 14 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 40,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 571 elever på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague er en privatskole med 757 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 63,230 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 15.103 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindevangskolen 3.544 | 0.0 | 370,083 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.581 | -1.0 | 446,865 kr. Se på kort
Skolen på Duevej 3.671 | 0.0 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.654 | 0.0 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.649 | 0.0 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.597 | -1.0 | 402,607 kr. Se på kort
Frederik Barfods Skole - 1.0 | -
Kaptajn Johnsens Skole - 0.0 | -
  Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | -
Frederiksberg Friskole - - -
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - 0.0 | -
Johannesskolen - 0.0 | -
Ny Hollænderskolen 3.665 | 0.0 | 537,471 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.561 | 0.0 | 352,843 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.517 | 0.0 | 472,155 kr. Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.554 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg
ikke aktiv
- - -
TEC , 10. klassecenter - - - Se på kort
Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse - - - Se på kort
Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »