DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Duevej

Skolen på Duevej er en folkeskole med 847 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Fællesskab er nøgleordet for Skolen på Duevej. Det er igennem fællesskabet i det daglige arbejde, at skolens værdier bliver virkeliggjort i undervisningen, i SFO og i samarbejdet med forældrene. Fællesskabet er fundamentet, som den enkelte elev tager afsæt fra i sin personlige, sociale og faglige udvikling. De værdier, vi vægter højt i fællesskabet, er anerkendelse, tolerance, ansvarlighed, tryghed, tillid, respekt, loyalitet, fleksibilitet og kritisk tænkning.

Læs mere på Skolen på Duevejs egen hjemmeside

Nøgletal for Skolen på Duevej

Undervisningseffekt

Skolen på Duevej har en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund). Skolen på Duevejs undervisningseffekt rangerer som nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Der er god social trivsel på Skolen på Duevej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 259 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen på Duevej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Duevej har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 100. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 180. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 456. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fravær

Skolen på Duevej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Skolen på Duevej og folkeskolernes landsgennemsnit.

Elevtal og Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var der 847 elever på Skolen på Duevej. Elevtallet oplever en stærk vækst, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

I skoleåret 2017-2018 var 91,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. En ny Kraka-Deloitte-analyse har vist at så længe der er mindre end 15 pct. ikke-vestlige elever i en klasse, så er der ikke en yderligere negativ effekt af at gå i klasse med ikke-vestlige elever ud over effekten fra deres familiemæssige baggrund.

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Skolen på Duevej har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 526.289 kr. Det er stykke over det danske gennemsnit og indikerer, at familierne i skoledistriktet er relativt velstillede.

Skolen på Duevej
Skolen på Duevej i Frederiksberg Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Frederiksberg Kommune

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Skolen på Duevej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 58,102 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 10. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Frederiksberg Kommune her »

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Frederik Barfods Skole - 0.2 | - 240 Se på kort
Jakobskolen - 0.3 | - 151 Se på kort
Johannesskolen - 0.2 | - 686 Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.4 | - 440 Se på kort
Lindevangskolen 3.800 | 0.3 | 370,083 kr. 746 Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.675 | -0.3 | 537,471 kr. 957 Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - -1.3 | - 633 Se på kort
  Skolen på Duevej 3.825 | 0.3 | 526,289 kr. 817 Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.775 | -0.5 | 456,387 kr. 810 Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.700 | 0.4 | 402,607 kr. 794 Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.725 | 0.0 | 474,234 kr. 936 Se på kort
Skolen ved Søerne 3.550 | -0.3 | 472,155 kr. 551 Se på kort
Søndermarkskolen 3.650 | -0.5 | 446,865 kr. 797 Se på kort
Tre Falke Skolen 3.600 | -0.3 | 352,843 kr. 288 Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - 171 Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej - - - 471 Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Skolen på Duevej
Duevej 63,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Niels Christophersen

Telefon:
3821 0640

Email:
skolenduevej@frederiksberg.dk

Webside:
www.frb-du.dk