DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Nyelandsvej

Skolen på Nyelandsvej er en folkeskole med 893 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen skriver om sig selv:

Vi er stolte af den kvalitet og det omdømme, som kendetegner Skolen på Nyelandsvej. Vi skaber gode resultater sammen og har børn, der kan li’ at gå i skole her. Vi vil bringe den succes med ind i en fremtid på nye præmisser.

Læs mere på Skolen på Nyelandsvejs egen hjemmeside

Nøgletal for Skolen på Nyelandsvej

Undervisningseffekt

Skolen på Nyelandsvej har en positiv undervisningseffekt på 0.4. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund). Skolen på Nyelandsvejs undervisningseffekt rangerer som nummer 1 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Der er god social trivsel på Skolen på Nyelandsvej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 563 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen på Nyelandsvej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Nyelandsvej har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 297. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Nyelandsvej har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 682. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Nyelandsvej har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 754. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolen på Nyelandsvej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Skolen på Nyelandsvej og folkeskolernes landsgennemsnit.

Elevtal og Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var der 893 elever på Skolen på Nyelandsvej. Elevtallet oplever en stærk vækst, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

I skoleåret 2017-2018 var 87,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. En ny Kraka-Deloitte-analyse har vist at så længe der er mindre end 15 pct. ikke-vestlige elever i en klasse, så er der ikke en yderligere negativ effekt af at gå i klasse med ikke-vestlige elever ud over effekten fra deres familiemæssige baggrund.

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Skolen på Nyelandsvej har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 402.607 kr. Familierne i skoledistriktet har dermed indkomster et stykke under landsgenmnemsnittet.

Skolen på Nyelandsvej
Skolen på Nyelandsvej i Frederiksberg Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Frederiksberg Kommune

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Skolen på Nyelandsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 58,102 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 10. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Frederiksberg Kommune her »

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Frederik Barfods Skole - 0.2 | - 240 Se på kort
Jakobskolen - 0.3 | - 151 Se på kort
Johannesskolen - 0.2 | - 686 Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.4 | - 440 Se på kort
Lindevangskolen 3.800 | 0.3 | 370,083 kr. 746 Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.675 | -0.3 | 537,471 kr. 957 Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - -1.3 | - 633 Se på kort
Skolen på Duevej 3.825 | 0.3 | 526,289 kr. 817 Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.775 | -0.5 | 456,387 kr. 810 Se på kort
  Skolen på Nyelandsvej 3.700 | 0.4 | 402,607 kr. 794 Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.725 | 0.0 | 474,234 kr. 936 Se på kort
Skolen ved Søerne 3.550 | -0.3 | 472,155 kr. 551 Se på kort
Søndermarkskolen 3.650 | -0.5 | 446,865 kr. 797 Se på kort
Tre Falke Skolen 3.600 | -0.3 | 352,843 kr. 288 Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - 171 Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej - - - 471 Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Skolen på Nyelandsvej
Nyelandsvej 23,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Peter René Christensen

Telefon:
3821 0900

Email:
AdmSkolenpaNyelandsvej@frederiksberg.dk

Webside:
www.frb-ny.skoleintra.dk