DinGeo — i hele Danmark

Frederikssund Private Realskole
Privatskole i Frederikssund Kommune


Antal Elever
763
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,0%
Mere Info 
Udgift per elev
78.584 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
14.202 kr
Mere Info 

Frederikssund Private Realskole


Adresse:
Frederikssund Private Realskole
Tværstræde 18 Postboks 156,
3600 Frederikssund

Institutionsnummer:
209005

Skoleleder:
Bo Mehl Jørgensen

Telefon:
4737 1700

Email:
kontor@fpr.nu

Webside:
http://www.privatskolenifrederikssund.dk

Læs mere om skoledata »

Frederikssund Private Realskole

Frederikssund Private Realskole er en privatskole i Frederikssund KommuneKaraktergennemsnit på Frederikssund Private Realskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Frederikssund Private Realskole - - - - -
Frederikssund Kommune 5.7 6.8 7.76.4 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Frederikssund Private Realskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Frederikssund Private Realskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Frederikssund Private Realskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Frederikssund Private Realskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Frederikssund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Frederikssund Private Realskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 763 elever på Frederikssund Private Realskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,5 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Frederikssund Private Realskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Frederikssund Private Realskole er en privatskole med 740 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Frederikssund Private Realskole ligger i Frederikssund Kommune, der årligt investerer 78,584 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 28. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederikssund Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Frederikssund Private Realskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.202 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Frederikssund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Falkenborgskolen
ikke aktiv
- - -
Marienlystskolen
ikke aktiv
- - -
Ådalens Skole, afd. Syd
ikke aktiv
- - -
Ådalens Skole, afd. Nord
ikke aktiv
- - -
  Frederikssund Private Realskole - 0.0 | -
Græse Bakkebyskolen
ikke aktiv
- - -
Solbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Jægerspris Skole, afd. Jægerspris - - - Se på kort
Ferslev Skole
ikke aktiv
- 0.0 | -
Marbækskolen
ikke aktiv
- - -
Skuldelev Skole
ikke aktiv
- - -
Kingoskolen
ikke aktiv
- - -
Byvangskolen
ikke aktiv
- - -
Lindegårdskolen
ikke aktiv
- - -
Jægerspris Skole 3.544 | -1.0 | - Se på kort
Ådalens Skole 3.632 | 0.0 | - Se på kort
Frederikssund Lilleskole
ikke aktiv
- - -
Slotsparkens Friskole - 0.0 | -
U/NORD Frederikssund 10. klasse - - - Se på kort
Slangerup Skole 3.569 | 0.0 | - Se på kort
Distrikt Jægerspris - - - Se på kort
Fjordlandsskolen 3.517 | 0.0 | - Se på kort
Distrikt Frederikssund Syd - - - Se på kort
Trekløverskolen 3.547 | -1.0 | - Se på kort
CampusU10 - - - Se på kort
CampusU10 - - - Se på kort
U/NORD, grundskoleafd. Frederikssund, 10. klasse - - - Se på kort
SOSU H Frederikssund, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 28 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »