DinGeo — i hele Danmark

Hareskov Skole
Folkeskole i Furesø Kommune


Antal Elever
761
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Elevfravær
2,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,1%
Mere Info 
Udgift per elev
71.906 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
48.615
Mere Info 
Boliger til salg
17
Mere Info 

Hareskov Skole

Hareskov Skole
Hareskov Skole i Furesø Kommune.

Adresse:
Hareskov Skole
Poppel Allé 6,
3500 Værløse

Institutionsnummer:
189001

Skoleleder:
Claus Ibsen

Telefon:
7235 7200

Email:
hareskovskole@furesoe.dk

Webside:
http://www.hareskovskole.dk

Læs mere om skoledata »

Hareskov Skole

Hareskov Skole er en folkeskole i Furesø Kommune, der hører til skoledistriktet Hareskov.

På Hareskov Skole arbejder vi hver dag målrettet på, at fagligheden er i top, og vi sætter en ære i at være kendetegnet som ”den faglige skole”. I vores optik sker dette imidlertid ikke på bekostning af de kreative aspekter, det udviklende og det nytænkende.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hareskov Skole

Hareskov Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Hareskov. Du kan se alle Furesø Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Hareskov Skole

Karaktergennemsnit i 2023   9.0

Hareskov Skole havde i 2022/23 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 2.2 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Hareskov Skole er desuden 0.8 højere end gennemsnittet i Furesø Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hareskov Skole9.0 8.2 10.9 8.0 9.0
Furesø Kommune 7.6 8.5 9.27.3 8.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hareskov Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hareskov Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hareskov Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hareskov Skole er nummer 3 blandt grundskolerne i Furesø Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevfravær på Hareskov Skole

Fravær 2020/21

Hareskov Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 2,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hareskov Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hareskov Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 94,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 761 elever på Hareskov Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hareskov Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hareskov Skole er en folkeskole med 711 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hareskov Skole ligger i Furesø Kommune, der årligt investerer 71,906 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 37. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Furesø Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hareskov Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hareskov skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hareskov Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 15 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 28.268 til 89.795 kr/m2, med et gennemsnit på 48.615 kr/m2 (median 45.952 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 15 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


17 boliger til salg

Med 17 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Hareskov er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hareskov her »

Grundskoler i Furesø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Hareskov Skole - 0.0 | - Se på kort
Lille Værløse Skole 3.645 | 0.0 | - Se på kort
Søndersøskolen 3.783 | 0.0 | 430,609 kr. Se på kort
Syvstjerneskolen 3.707 | 0.0 | 705,469 kr. Se på kort
Egeskolen 4.114 | - - Se på kort
Lyngholmskolen 3.692 | 0.0 | 443,967 kr. Se på kort
Solvangskolen 3.692 | 0.0 | 586,760 kr. Se på kort
Stavnsholtskolen 3.565 | 0.0 | 446,221 kr. Se på kort
Marie Kruses Skole - 0.0 | -
TEC, Furesø Erhvervsuddannelser - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Ryetvej-afdelingen - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Jonstrup-afdelingen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Lillestjernen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Broen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Skovløbervangen - - - Se på kort

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »