DinGeo — i hele Danmark

Marie Kruses Skole
Privatskole i Furesø Kommune


Antal Elever
750
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,1%
Mere Info 
Udgift per elev
71.906 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
22.320 kr
Mere Info 

Marie Kruses Skole


Adresse:
Marie Kruses Skole
Stavnsholtvej 29,
3520 Farum

Institutionsnummer:
207007

Skoleleder:
Carsten Gade

Telefon:
4434 6200

Email:
mks@mks.dk

Webside:
http://www.mks.dk

Læs mere om skoledata »

Marie Kruses Skole

Marie Kruses Skole er en privatskole i Furesø KommuneKaraktergennemsnit på Marie Kruses Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Marie Kruses Skole - - - - -
Furesø Kommune 7.6 8.5 9.27.3 8.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Marie Kruses Skole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Marie Kruses Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Marie Kruses Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Marie Kruses Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Furesø Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Marie Kruses Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 750 elever på Marie Kruses Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Marie Kruses Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Marie Kruses Skole er en privatskole med 736 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Marie Kruses Skole ligger i Furesø Kommune, der årligt investerer 71,906 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 37. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Furesø Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Marie Kruses Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 22.320 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Marie Kruses Skole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Furesø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hareskov Skole - 0.0 | - Se på kort
Lille Værløse Skole 3.645 | 0.0 | - Se på kort
Søndersøskolen 3.783 | 0.0 | 430,609 kr. Se på kort
Syvstjerneskolen 3.707 | 0.0 | 705,469 kr. Se på kort
Egeskolen 4.114 | - - Se på kort
Lyngholmskolen 3.692 | 0.0 | 443,967 kr. Se på kort
Solvangskolen 3.692 | 0.0 | 586,760 kr. Se på kort
Stavnsholtskolen 3.565 | 0.0 | 446,221 kr. Se på kort
  Marie Kruses Skole - 0.0 | -
TEC, Furesø Erhvervsuddannelser - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Ryetvej-afdelingen - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Jonstrup-afdelingen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Lillestjernen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Broen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Skovløbervangen - - - Se på kort

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »